Engures novads

Smārdes pamatskolas skolēnu ekskursija uz atjaunotu purvu Ķemeru tīrelī un Dunduru pļavām31-05-2013

Lai mitrāju izpētē iesaistītu vietējos skolēnus, 2013. gada 27. maijā notika Smārdes 6. – 8. klašu skolēnu ekskursija uz atjaunotu purvu Ķemeru tīreļa ZA daļā un Dunduru pļavām – iepriekšējā LIFE projekta norises vietām. To organizēja LIFE+ projekts HYDROPLAN sadarbībā ar Smārdes pamatskolu. Ekskursijā piedalījās 27 skolēni un divi viņu skolotāji.

Pirmajā ekskursijas daļā skolēni un skolotāji devās apskatīt purvu ar atjaunotu hidroloģisko režīmu, kur iepriekš notikusi kūdras ieguve. Skolēni vēroja putnus un kukaiņus, pētīja putnu un dzīvnieku pēdas un pārrunāja ieguvumus no purva un tā atjaunošanas, kā arī varēja salīdzināt pēc izstrādes atjaunotu purvu ar neatjaunotu.
 
Otrā ekskursijas daļa notika Dunduru pļavās, kur skolēni vēroja putnus un savvaļas zirgus, pētīja ūdens dzīvniekus atjaunotajā Slampes upītē. Skolēni uzdeva jautājumus par savvaļas govīm un zirgiem, to paradumiem, apskatīja atstātās pēdas.
 
Ekskursijas noslēgumā notika pikniks pie „Meža mājas”, kur skolēniem bija iespēja izveidot strazdu būrus nākamajam pavasarim un draudzīgā gaisotnē notika sarunas par turpmākas sadarbības iespējām.
 
 

<< Atpakaļ