Engures novads

Valsts svētku nedēļa PII „Spārītē”14-11-2014

Kas skanēja, kas žvadzēja
Manā sētas pagalmā?
Tur sajāja Mārtiņbērni
Ar sudraba zobeniem.

Šogad valsts svētku nedēļā tika svinēti arī Mārtiņi. Mārtiņdiena latviskajās tradīcijās ir saimnieciskā gada noslēgums. Ar Mārtiņiem sākas budēļos iešanas laiks, kas turpinās līdz Meteņiem. Mazie Spārēni devās budēļos uz Engures vidusskolu, kur viņus sagaidīja saimnieki- 1.klase un viņu klases audzinātāja Iveta Otmane. Kopā ar skolēniem tika skandētas tautasdziesmas un ticējumi, bērni gāja Mārtiņdienas rotaļās. Neizpalika arī zīlēšana čigānietes vadībā. Paldies skolas saimei par laipno sagaidīšanu un bagātīgajiem cienastiem.
 
11.novembrī Lāčplēša dienā pirmsskolnieki kopā ar skolotājām iededzināja svecītes, lai atdotu godu mūsu valsta aizstāvjiem. Katrs tika uzaicināts uz Engures vidusskolas organizēto lāpu gājienu.
 
Svētku pasākums „Spārītē” tika veltīts Latvijas novadiem. Skolotājas kopā ar bērniem prezentēja visus četrus novadus. Svētki neizpalika bez svētku kliņģera un salūta. Paldies visām skolotājām un iestādes darbiniekiem par piedalīšanos un atbalstu svētku organizēšanā.
 
Jaukus svētkus vēlot,
„Spārītes” vadītāja Sandra Ozoliņa.
 
 

<< Atpakaļ