Engures novads

Šlokenbekas muiža

Šlokenbekas muižas kultūras centrs
Adrese: Šlokenbekas muižas ansamblis, Smārdes pagasts, Milzkalne, LV - 3148
Direktore: Daiga Osīte
mob.tālr. 29904147
Direktores vietniece kultūras jautājumos:
Līga Dzelzkalēja, mob.tālr. 28301020
slokenbeka@enguresnovads.lv
 
Šlokenbekas muižas mājaslapa - www.slokenbeka.lv
 
   
 
2005. gada 18. novembrī atklāta pagasta jaunā Tautas nama pirmā kārta- mazā zāle, savukārt 2007.gada 1.jūnijā atklāta Tautas nama 2.kārta- lielā zāle Milzkalnē Šlokenbekas muižā (attēlā), kas rada iespēju kvalitatīvu kultūras pasākumu organizēšanai un sakoptas kultūrvides veidošanai.
 
 
Pagastā darbojas 8 kolektīvi:
 
Folkloras kopa „Milzkalnieki"
(30 dalībnieki)
- Vadītāja Anita Apine
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Līnijdeju grupa "CRAZY - X"
(20 dalībnieki)
- Vadītāja Gita Sokolovska
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bērnu modes deju grupa "Alegorija"
(4 vecuma grupas, kopā 60 dalībnieki)
- Vadītāja Ilva Jirgensone
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Senioru vokālais ansamblis "Tīne"
(11 dalībnieki)
- Vadītāja Gita Vanaga