Engures novads

Smārdes PII "Ķipari"

Smārdes pamatskolas pirmsskolas izglītības iestāde “Ķipari”

2019./20. mācību gadā pirmsskolas izglītības iestādi "Ķipari" apmeklē 83 izglītojamie.

Tiek realizētas 2 izglītības programmas:

 • vispārējās pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111)
 • speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (kods 01015611)
2019. gadā uzsākta papildus pirmskolas grupas, aktu zāles un palīgtelpu celtniecība. 

 Smārdes pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādē "Ķipari" ir atvērtas 5 grupas: 

 • 2-gadīgo (12 vietas) - telpas izvietotas "Ziedlejās", Smārdē, 
 • 3-gadīgo (24 vietas) - telpas izvietotas "Ziedlejās", Smārdē, 
 • 4-gadīgo (19 vietas) - telpas izvietotas Smārdes pamatskolā
 • 5-gadīgo (24 vietas) - telpas izvietotas Smārdes pamatskolā
 • 6-gadīgo (24 vietas) - telpas izvietotas Smārdes pamatskolā
  Pirmsskolas iestādes darbinieki:
- PII vadītāja: Gunta Lāce, tel.: 63192131, mob. 291 954 21 (smardesdarbs@enguresnovads.lv)
- PII vadītājas vietniece izglītības jomā Ilze Jansone mob. tālr.: 29333209 (kipari@enguresnovads.lv)
 
Skolotāji:
 • Eva Černova
 • Iveta Gaile
 • Annija Gulbe
 • Sandra Martinsone
 • Ivita Miķelsone
 • Agnese Ose
 • Monta Ratniece
 • Daina Ratkus
 • Irina Vilgerte
 • Ilona Zagorska
 
Par bērnu pieteikšanu pirmsskolas izglītības iestādē vērsties pie pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces Ilzes Jansones  mob. tālr.: 29333209.
e-pasts: kipari@enguresnovads.lv

Adrese: Smārdes pamatskola, Smārde, Smārdes pagasts, Engures novads, LV-3129
Tel: "Lācēni" mazā grupa - 27654664, "Zvirbulēni" - 27654667, "Ežuki" - 23304144, "Pelēni" - 2433 72 72, Bitītes" 24337273