Engures novads

Smārdes PII "Ķipari"

Smārdes pamatskolas pirmsskolas izglītības iestāde “Ķipari”

2020./21. mācību gadā pirmsskolas izglītības iestādi "Ķipari" apmeklē 94 izglītojamie.

Tiek realizētas 2 izglītības programmas:

 • vispārējās pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111)
 • speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (kods 01015611)
2019. gadā uzsākta un 2020. gada 22. maijā atklāta papildus pirmskolas grupas, aktu zāles un palīgtelpu celtniecība. 

 Smārdes pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādē "Ķipari" ir atvērtas 6 grupas: 

 • 2-gadīgo (12 vietas) - telpas izvietotas "Ziedlejās", Smārdē, 
 • 3-gadīgo (24 vietas) - telpas izvietotas "Ziedlejās", Smārdē, 
 • 3-gadīgo (19 vietas) - telpas izvietotas Smārdes pamatskolā 
 • 4-gadīgo (24 vietas) - telpas izvietotas Smārdes pamatskolā
 • 5-gadīgo (24 vietas) - telpas izvietotas Smārdes pamatskolā
 • 6-gadīgo (24 vietas) - telpas izvietotas Smārdes pamatskolā
  Pirmsskolas iestādes darbinieki:
- PII vadītāja: Gunta Lāce, tel.: 63192131, mob. 291 954 21 (smardesdarbs@enguresnovads.lv)
- PII vadītājas vietniece izglītības jomā Ilze Jansone mob. tālr.: 29333209 (kipari@enguresnovads.lv)
- Medmāsa : Inga Vate
 
Skolotāji:
 • Eva Černova
 • Iveta Gaile
 • Annija Gulbe
 • Sandra Martinsone
 • Ivita Miķelsone
 • Agnese Ose
 • Monta Ratniece
 • Daina Ratkus
 • Irina Vilgerte
 • Ilona Zagorska
 • Edīte Grasmane
 • Sandra Silava
Auklītes: 
 • Baiba Ose
 • Sandra Vilimane
 • Aina Učelniece
 • Andra Rorbaha
 • Vaira Dika
Tehniskie darbinieki : 
 • Līga Šulca
 • Gundars Baltaisvilks
 
Par bērnu pieteikšanu pirmsskolas izglītības iestādē vērsties pie pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces Ilzes Jansones  mob. tālr.: 29333209.
e-pasts: kipari@enguresnovads.lv

Adrese: Smārdes pamatskola, Smārde, Smārdes pagasts, Engures novads, LV-3129
Tel: "Lācēni" mazā grupa - 27654664, "Zvirbulēni" - 27654667, "Ežuki" - 23304144, "Pelēni" - 2433 72 72, Bitītes" 24337273, "Zaķēni"