Engures novads

Smārdes PII

Smārdes pamatskolas pirmsskolas izglītības iestāde “Ķipari”

2006.g. 15. oktobrī darbu uzsāka Smārdes pamatskolas pirmsskolas izglītības iestāde "Ķipari", kurā strādā 11 skolotājas.

Smārdes pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādē "Ķipari" ir atvērtas 5 grupas: 

  • 2-gadīgo (12 vietas) - telpas izvietotas "Ziedlejās", Smārdē, Smārdes pagastā
  • 3-gadīgo (19 vietas) - telpas izvietotas Smārdes pamatskolā
  • 4-gadīgo (24 vietas) - telpas izvietotas "Ziedlejās", Smārdē, Smārdes pagastā
  • 5-gadīgo (24 vietas) - telpas izvietotas Smārdes pamatskolā
  • 6-gadīgo (24 vietas) - telpas izvietotas Smārdes pamatskolā

2018/19.mācību gadā Smārdes pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādi apmeklē 86 bērni

Par bērnu pieteikšanu pirmsskolas izglītības iestādē vērsties pie Smārdes pamatskolas direktores Guntas Lāces (tel. 63192131, mob. 291 954 21),
e-pasts: smardesdarbs@enguresnovads.lv

 

Adrese: Smārdes pamatskola, Smārde, Smārdes pagasts, Engures novads, LV-3129
Tel: "Lācēni" mazā grupa - 27654664, "Zvirbulēni" - 27654667, "Ežuki" - 63192025, "Pelēni" 2433 72 72, Bitītes" 24 33 72 73

 

 

Pirmsskolas iestādes darbinieki:
- PII vadītāja: Gunta Lāce, tel.: 63192131, mob. 291 954 21
- PII strādā 10 skolotājas un 5 pedagoga palīgi, 1 mūzikas skolotāja.