Engures novads

Smārdes PII "Ķipari"

Smārdes pamatskolas pirmsskolas izglītības iestāde “Ķipari”

Smārdes pamatskolas struktūrvienībā PII "Ķipari" tiek realizētas 2 izglītības programmas:

 • vispārējās pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111)
 • speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (kods 01015611)

Pirmsskolas grupas ir izvietotas Smārdes pamatskolas telpās un Bišu ielā 2, Smārdē (bij. "Ziedlejas"). Ir atvērtas 6 grupas. 1,5/2-gadīgo grupā pieejamas 12 vietas, pārējās grupās 19 vai 24 vietas.

Kontaktinformācija:

Par bērnu pieteikšanu pirmsskolas izglītības iestādē vērsties pie pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces Ilzes Jansones  mob. tālr.: 29333209, e-pasts: kipari@enguresnovads.lv 

PII vadītāja, Smārdes pamatskolas direktore: Inga Upatniece, tel.: 26436933 (inga.upatniece@tukums.lv)

Adrese: Smārdes pamatskola, Smārde, Smārdes pagasts, Tukuma novads, LV-3129.

Tālrunis: "Lācēni" mazā grupa - 27654664, "Zvirbulēni" - 27654667, "Ežuki" - 23304144, "Pelēni" - 24337272, Bitītes" 24337273, "Zaķēni" 20110557.

2019. gadā uzsākta un 2020. gada 22. maijā atklāta papildus pirmskolas grupas, aktu zāles un palīgtelpu celtniecība. 
 
Skolotāji:
 • Eva Černova
 • Iveta Gaile
 • Annija Gulbe
 • Sandra Martinsone
 • Ivita Miķelsone
 • Agnese Ose
 • Monta Ratniece
 • Daina Ratkus
 • Irina Vilgerte
 • Ilona Zagorska
 • Edīte Grasmane
 • Sandra Silava
Auklītes: 
 • Baiba Ose
 • Sandra Vilimane
 • Aina Učelniece
 • Andra Rorbaha
 • Vaira Dika
Tehniskie darbinieki: 
 • Līga Šulca
 • Gundars Baltaisvilks