Engures novads

Smārdes pagasta iedzīvotājiem

Engures novada dome (atrodas Smārdē)
 
Adrese: Jaunā iela 9, Smārde, Smārdes pag., Engures novads, LV - 3129
Tel., fakss: 63192243, e-pasts: dome@enguresnovads.lv

Domes darba laiks:
Pirmdien:  8.00-18.00;
Otrdien: 8.00-17.00;
Trešdien: 8.00-17.00;
Ceturtdien: 8.00-17.00;
Piektdien: 8.00-15.00.

Apmeklētājus pieņem:
pirmdienās: 8.00 – 12:00 un 12:45 – 18.00
ceturtdienās: 8.00 – 12:00 un 12:45 – 17.00
Amats
Vārds, Uzvārds
Kontakti
Engures novada
domes priekšsēdētājs
Gundars Važa
Iedzīvotāju pieņemšana:
Pirmdienās: 8:00 – 17:00
tel. 63192144, 29194613
gundars.vaza@enguresnovads.lv
Engures novada domes
priekšsēdētāja vietnieks
Andris Kalnozols
tel. 29265069
andris.kalnozols@enguresnovads.lv
Engures novada domes
izpilddirektors
Imants Valers
tel. 29272665
imants.valers@enguresnovads.lv
Kancelejas vadītāja
Inese Bicāne
tel. 63192243, 26347822
dome@enguresnovads.lv
dzimtsaraksts@enguresnovads.lv
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Inese Bicāne
tel.63192243
26347822
dzimtsaraksts@enguresnovads.lv
Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece
Daiga Ozoliņa
tel. 24400167, 63161234
engure@enguresnovads.lv
Lietvede
Inga Reiniņa
tel. 63192244, 27655250
dome@enguresnovads.lv
Juriste
Agnese Ozola
tel. 63192244, 27655250
agnese.ozola@enguresnovads.lv
Juriskonsulte
Sanija Reiziņa
tel. 63107215
sanija.reizina@enguresnovads.lv
Nodokļu administratore, kasiere
Evita Rutkovska
tel. 63192219
evita.rutkovska@enguresnovads.lv
Attīstības plānotāja
Alise Indriksone
tel. 63192109, 20219888
alise.indriksone@enguresnovads.lv
Sabiedrisko attiecību un
jaunatnes lietu speciāliste
Elīna Zaļkalne
tel. 24207283
avize@enguresnovads.lv; elina.zalkalne@enguresnovads.lv
Datorsistēmas administrators
Ainārs Ginters
tel. 29163338
ainars.ginters@enguresnovads.lv
Pašvaldības policijas priekšnieks
Jānis Vancāns
Iedzīvotāju pieņemšana:
Trešdienās: 9:00 – 12:00
tel. 29193503
policija@enguresnovads.lv
Sociālā dienesta vadītāja
Anita Jonāne
tel. 27052262
soc.dienests@enguresnovads.lv
Sociālā dienesta
vadītājas vietniece
Cilda Rozenvalde
tel. 63192221,  22810310
cilda.rozenvalde@enguresnovads.lv
Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem
Laila Dembovska
tel. 29169395
laila.dembovska@enguresnovads.lv
Sociālā darbiniece
Inese Jaunkļaviņa
tel. 63192020, 29165232
inese.jaunklavina@enguresnovads.lv
Bāriņtiesas priekšsēdētāja
Agnese Baranova
Iedzīvotāju pieņemšana:
Pirmdienās: 13:00 – 18:00
63180946, 22010953
barintiesa@enguresnovads.lv
Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece
Inese Semeneņa
tel. 24400171
barintiesa@enguresnovads.lv
Finanšu nodaļa
Galvenā grāmatvede
Zinta Trautmane
tel. 63107213, 27655252
gramatvediba@enguresnovads.lv
Grāmatvedes vietniece
Gunta Silava
tel. 63107213, 27655252
gramatvediba@enguresnovads.lv
Grāmatvede
Ilze Linde
tel. 63192225
gramatvediba@enguresnovads.lv
Grāmatvede
Velta Tameniece
tel. 63192225
gramatvediba@enguresnovads.lv
Arhitekts un būvvaldes vadītājs
Roberts Kozlovskis
Iedzīvotāju pieņemšana:
Pirmdienās: 9.00 – 18:00
tel. 63192110, 29535846
buvvalde@enguresnovads.lv
Būvinspektors
Dainis Grasis
Iedzīvotāju pieņemšana:
Pirmdienās: 8.00 – 18:00
tel. 63107212, 29372520
Zemes ierīkotāja
Evija Liepiņa
Iedzīvotāju pieņemšana:
Pirmdienās 9:00 – 18.00
tel. 63107212
zeme@enguresnovads.lv
Šlokenbekas muižas kultūras centra
Direktore
Daiga Osīte
tel. 29904147
Direktores vietniece kultūras jautājumos
Līga Dzelzkalēja
tel. 28301020
slokenbeka@enguresnovads.lv
Kultūras darba organizatore
Līga Čerpinska
tel. 26556862
slokenbeka.kultura@enguresnovads.lv
Smārdes pamatskolas un
PII "'Ķipari" direktore
Gunta Lāce
tel. 29195421
smardesdarbs@enguresnovads.lv
Milzkalnes sākumskolas direktors
Harijs Belcāns
tel. 63182273, 26516341
milzkalnes.skola@kopideja.lv
Smārdes pagasta bibliotēka
Gunta Frišfelde
tel. 63192139, 27655251
smardesbiblioteka@inbox.lv
Milzkalnes bibliotēka
Ausma Amoliņa
tel. 27655245
lesendo@inbox.lv
Smārdes pagasta komunālā saimniecība
Māris Turks
Iedzīvotāju pieņemšana:
Pirmdienās: 9:00 – 18:00
tel. 29537224
smardesks@enguresnovads.lv
Komunālās saimniecības grāmatvede
Anitra Solovjova
tel. 63192174, 27655248
smardesks@enguresnovads.lv