Engures novads

Smārdes pagasta iedzīvotājiem

SMĀRDES PAGASTA PĀRVALDE
Ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus, Smārdes pagasta pārvaldes darbinieki un speciālisti iedzīvotājus klātienē pieņem tikai pēc iepriekšēja pieraksta! Ierašanās brīdī lūgums sazināties pa tālruni un informēt par ierašanos. Apmeklējot iestādi obligāti jālieto sejas un deguna aizsargmaska!
 
APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA:

Pirmdienās no plkst. 8.00 -12.00; 12.45 -18.00 (12.00-12.45 pusdienu pārtraukums)
Ceturtdienās no plkst. 8.00 -18.00
 
Pārējā laikā sazināties pa tālruņiem vai e-pastiem:
Lietvede: T. 63192244, 
Kancelejas vadītāja, dzimtsarakstu nodaļa:T. 63192243
Priekšsēdētājs: T. 29194613
Izpilddirektors: T. 29272665
Būvvalde: T. 27020073, 
Sociālais dienests: T. 29165232, 26640102, 24207285, 22810310 
 
Kases darba laiki:
Pirmdienās no plkst.8.00 -12.00; 13.00 -18.00 (12.00-13.00 pusdienu pārtraukums)
Trešdienās no plkst. 8.00 -12.00
 
Smārdes pagasta parva adrese:
Jaunā iela 9, Smārde, Smārdes pag., Tukuma novads, LV - 3129
Tel., fakss: 63192243, e-pasts: 
 

 
Amats
Vārds, Uzvārds
Kontakti
Smārdes pagasta pārvaldes vadītājs
Kristaps Zaļkalns
 
tel. 29407243
kristaps.zalkalns@tukums.lv
 
   
Galvenā lietvede, dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Inese Bicāne
tel. 63192243, 26347822
dome@enguresnovads.lv
dzimtsaraksts@enguresnovads.lv
 
   
Datorsistēmas administrators
Ainārs Ginters
tel. 29163338
ainars.ginters@enguresnovads.lv
Pašvaldības policijas darbinieks
Pēteris Ivaško
Iedzīvotāju pieņemšana:
Trešdienās: 9:00 – 12:00
tel. 8881
policija@tukums.lv
policija@enguresnovads.lv

 
 
Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm ar bērniem
Cilda Rozenvalde
tel. 63192221,  27052262
cilda.rozenvalde@enguresnovads.lv, soc.dienests@enguresnovads.lv
Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem
Baiba Kalviņa
tel23201838
baiba.kalvina@enguresnovads.lv
Sociālā darbiniece
Inese Jaunkļaviņa
tel. 63192020, 29165232
inese.jaunklavina@enguresnovads.lv
 
   
Būvvalde
Informējam, ka ar 2021.gada 1.jūliju novada teritorijā būvniecības procesu pārrauga Tukuma novada būvvalde.
 
 
 
Zemes ierīkotāja
Evija Liepiņa
Iedzīvotāju pieņemšana:
Pirmdienās 9:00 – 18.00
tel. 27655249
evija.liepina@tukums
Šlokenbekas muižas kultūras centra
Direktore
Daiga Osīte
tel. 29904147
Direktores vietniece kultūras jautājumos
Līga Dzelzkalēja
tel. 28301020
slokenbeka@enguresnovads.lv
Kultūras darba organizatore
 
tel. 26556862
slokenbeka.kultura@enguresnovads.lv
Smārdes pamatskolas un
PII "'Ķipari" direktore
 Inga Upatniece
tel. 26436933
inga.upatniece@tukums.lv
Milzkalnes sākumskolas direktors
Harijs Belcāns
tel. 63182273, 26516341
milzkalnes.skola@kopideja.lv
Smārdes pagasta bibliotēka
Gunta Frišfelde
tel. 63192139, 27655251
smardesbiblioteka@inbox.lv
Milzkalnes bibliotēka
Ausma Amoliņa
tel. 27655245
lesendo@inbox.lv
Smārdes pagasta komunālā saimniecība
Māris Turks
Iedzīvotāju pieņemšana:
Pirmdienās: 9:00 – 18:00
tel. 29537224
smardesks@enguresnovads.lv
Komunālās saimniecības grāmatvede
Anitra Solovjova
tel. 63192174, 27655248
smardesks@enguresnovads.lv