Engures novads

Smārdes pagasta iedzīvotājiem

Engures novada dome
(atrodas Smārdē!)
 
Rekvizīti ŠEIT.
 
Adrese: Jaunā iela 9, Smārde, Smārdes pag., Engures novads, LV - 3129
 
Apmeklētājus pieņem:
pirmdienās no 8.00 – 12:00 un 12:45 – 18.00
ceturtdienās no 8.00 – 12:00 un 12:45 – 17.00
 
Domes darba laiks:
Pirmdien no 8.00-18.00; otrdien, trešdien, ceturtdien no 8.00-17.00, piektdien no 8.00-15.00
Tel., fakss: 63192243, e-pasts: dome@enguresnovads.lv
 

 

Amats

Vārds, Uzvārds

Kontakti

Engures novada domes priekšsēdētājs

 

Gundars Važa

iedzīvotāju pieņemšana:

pirmdienās 8:00 – 17:00

Tālr. 63192144,

Mob.tālr.  29194613

gundars.vaza@enguresnovads.lv

 

Engures novada domes priekšsēdētāja vietnieksEngures novada domes izpilddirektors

Andris Kalnozols

 

Imants Valers

Mob.tālr.29265069
andris.kalnozols@enguresnovads.lvmob. tālr. 29272665
imants.valers@enguresnovads.lv

Kancelejas vadītāja

Inese Bicāne

Tālr. 63192243, 26347822

dome@enguresnovads.lv

dzimtsaraksts@enguresnovads.lv

Lietvede,

lauku attīstības speciāliste

Inga Reiniņa

dome@enguresnovads.lv

Tālr. 27655250, 63192244

Zemes ierīkotāji

Evija Liepiņa,

Iedzīvotāju pieņemšana:

pirmdienās 9:00 – 18.00

Tālr. 63107212

zeme@enguresnovads.lv

Nodokļu administratore, kasiere

Evita Rutkovska

Tālr. 63192219

evita.rutkovska@enguresnovads.lv 

Datorsistēmas administrators
 
Ainārs Ginters
Tālr. 29163338
 
ainars.ginters@enguresnovads.lv

Pašvaldības policija

Jānis Vancāns

Iedzīvotāju pieņemšana:

trešdienās 9:00 – 12:00

Mob.tel. 29193503

policija@enguresnovads.lv

Sociālā dienesta vadītāja

 
Anita Jonāne

Tālr. 27052262

soc.dienests@enguresnovads.lv

Sociālā dienesta vadītājas vietniece

Cilda Rozenvalde

Tālrunis: 63192221,

cilda.rozenvalde@enguresnovads.lv

Sociālā darbiniece
 
Inese Jaunkļaviņa
Tālr.: 63192020, 29165232
 
inese.jaunklavina@enguresnovads.lv

Finanšu nodaļa

Galvenā grāmatvede

Zinta Trautmane

Tālr. 27655252,  63107213
gramatvediba@enguresnovads.lv
Grāmatvedes vietniece

Gunta Silava

Tālr. 63107212, 29372520
gramatvediba@enguresnovads.lv
Grāmatvede Ilze Linde 
Tālr. 63192225
gramatvediba@enguresnovads.lv

Grāmatvede

Velta Tameniece

Tālr. 63192225

gramatvediba@enguresnovads.lv

Arhitekts un būvvaldes vadītājs

Roberts Kozlovskis

Iedzīvotāju pieņemšana:

Pirmdienās no 9.00 – 12.00 un no 12:45 - 18:00

Tālr. 29535846,  63192110

buvvalde@enguresnovads.lv

Būvinspektors

Dainis Grasis

Iedzīvotāju pieņemšana:

Pirmdienās 8:00 – 18:00

Tālr. 29372520, 63107212

buvvalde@enguresnovads.lv

Attīstības plānotāja

Alise Indriksone

Tālr. 63192109, 20219888

alise.indriksone@enguresnovads.lv

Sabiedrisko attiecību un jaunatnes lietu speciāliste

Ilze Steriņa

Tālr. 63107214, 24207283

avize@enguresnovads.lv

Bāriņtiesa

Iedzīvotāju pieņemšana:

Pirmdienās 13:00 – 18:00

 Tālr. 63161557, mob. 22010953

barintiesa@enguresnovads.lv

Juriste


Juriskonsulte

Agnese Ozola
 
 
Madara Latve

agnese.ozola@enguresnovads.lv

Tālr. 63192244, 27655250

madara.latve@enguresnovads.lv

Tālr. 63107215

Pašvaldības aģentūras "Šlokenbekas muiža" direktora vietniece kultūras jautājumos Milzkalnē un Smārdē

Līga Dzelzkalēja


 

Tālr. 28301020
slokenbeka@enguresnovads.lv


Smārdes PII un pamatskolas direktore

Gunta Lāce

Tālr. 29195421,  

smardesdarbs@enguresnovads.lv

Milzkalnes sākumskolas direktors

Harijs Belcāns

Tālr. 63182273

milzkalnes.skola@kopideja.lv

Smārdes pagasta bibliotēka

 

Milzkalnes bibliotēka

 

Gunta Frišfelde

Ausma Amoliņa

Tālr. 27655251, 63192139

smardesbiblioteka@inbox.lv

Tālr. 27655245

lesendo@inbox.lv

Smārdes pagasta komunālā saimniecība

Māris Turks

Iedzīvotāju pieņemšana:

Pirmdienās 9:00 – 18:00

Tālr. 29537224

smardesks@enguresnovads.lv

 

Komunālās saimniecības grāmatvede

Anitra Solovjova

Tālr. 27655248,  63192174

SMĀRDES PENSIONĀRU BIEDRĪBA "SARMA", ASTRĪDA SLAVINSKA - tel. 20126181