Engures novads

Smārdes pagasta iedzīvotājiem

Engures novada dome 
Ņemot vērā valstī noteikto ārkārtējo situāciju, Engures novada domes darbinieki un speciālisti iedzīvotājus klātienē pieņem tikai pēc iepriekšēja pieraksta! Ierašanās brīdī lūgums sazināties pa tālruni un informēt par ierašanos. Apmeklējot iestādi obligāti jālieto sejas un deguna aizsargmaska!
 
ENGURES NOVADA DOMES APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA:

Pirmdienās no plkst. 8.00 -12.00; 13.00 -18.00 (12.00-13.00 pusdienu pārtraukums)
Trešdienās no plkst. 8.00 -12.00
 
Pārējā laikā sazināties pa tālruņiem vai e-pastiem:
Lietvede: T. 63192244,  dome@enguresnovads.lv
Kancelejas vadītāja, dzimtsarakstu nodaļa:T. 63192243
Priekšsēdētājs: T. 29194613
Izpilddirektors: T. 29272665
Būvvalde: T. 29535846 Sociālais dienests: T. 29165232, 27052262, 26640102, 24207285, 22810310 
 
Kases darba laiki:
Pirmdienās no plkst.8.00 -12.00; 13.00 -18.00 (12.00-13.00 pusdienu pārtraukums)
Trešdienās no plkst. 8.00 -12.00
 
Engures novada domes adrese:
 Jaunā iela 9, Smārde, Smārdes pag., Engures novads, LV - 3129
Tel., fakss: 63192243, e-pasts: dome@enguresnovads.lv

 
Domes darba laiks:
Pirmdien:  8.00-18.00;
Otrdien: 8.00-17.00;
Trešdien: 8.00-17.00;
Ceturtdien: 8.00-17.00;
Piektdien: 8.00-15.00.

 
Apmeklētājus pieņem:
pirmdienās: 8.00 – 12:00 un 12:45 – 18.00
ceturtdienās: 8.00 – 12:00 un 12:45 – 17.00
Amats
Vārds, Uzvārds
Kontakti
Engures novada
domes priekšsēdētājs
Gundars Važa
Iedzīvotāju pieņemšana:
Pirmdienās: 8:00 – 17:00
tel. 63192144, 29194613
gundars.vaza@enguresnovads.lv
Engures novada domes
priekšsēdētāja vietnieks
Andris Kalnozols
tel. 29265069
andris.kalnozols@enguresnovads.lv
Engures novada domes
izpilddirektors
Imants Valers 
tel. 29272665
imants.valers@enguresnovads.lv
Kancelejas vadītāja
Inese Bicāne
tel. 63192243, 26347822
dome@enguresnovads.lv
dzimtsaraksts@enguresnovads.lv
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Inese Bicāne
tel.63192243
26347822
dzimtsaraksts@enguresnovads.lv
Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece
Daiga Ozoliņa
tel. 24400167, 63161234
engure@enguresnovads.lv
Lietvede
Inga Reiniņa
tel. 63192244, 27655250
dome@enguresnovads.lv
Juriste
Agnese Ozola
tel. 63192244, 27655250
agnese.ozola@enguresnovads.lv
Juriskonsulte
Sanija Reiziņa
tel. 63107215
sanija.reizina@enguresnovads.lv
Nodokļu administratore, kasiere
Evita Rutkovska
tel. 63192219
evita.rutkovska@enguresnovads.lv
Attīstības plānotāja
Alise Indriksone
tel. 63192109, 20219888
alise.indriksone@enguresnovads.lv
Sabiedrisko attiecību un
jaunatnes lietu speciāliste
Kristaps Zaļkalns
tel. 24207283
avize@enguresnovads.lv
Datorsistēmas administrators
Ainārs Ginters
tel. 29163338
ainars.ginters@enguresnovads.lv
Pašvaldības policijas priekšnieks
Jānis Vancāns
Iedzīvotāju pieņemšana:
Trešdienās: 9:00 – 12:00
tel. 29193503
policija@enguresnovads.lv
Sociālā dienesta vadītāja
Anita Jonāne
tel. 27052262
soc.dienests@enguresnovads.lv
Sociālā dienesta
vadītājas vietniece
Cilda Rozenvalde
tel. 63192221,  22810310
cilda.rozenvalde@enguresnovads.lv
Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem
Baiba Kalviņa
tel23201838
baiba.kalvina@enguresnovads.lv
Sociālā darbiniece
Inese Jaunkļaviņa
tel. 63192020, 29165232
inese.jaunklavina@enguresnovads.lv
Bāriņtiesas priekšsēdētāja
Agnese Baranova
Iedzīvotāju pieņemšana:
Pirmdienās: 13:00 – 18:00
63180946, 22010953
barintiesa@enguresnovads.lv
Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece
Inese Semeneņa
tel. 24400171
barintiesa@enguresnovads.lv
Finanšu nodaļa
Galvenā grāmatvede
Zinta Trautmane
tel. 63107213, 27655252
gramatvediba@enguresnovads.lv
Grāmatvedes vietniece
Gunta Silava
tel. 63107213, 27655252
gramatvediba@enguresnovads.lv
Grāmatvede
Ilze Linde
tel. 63192225
gramatvediba@enguresnovads.lv
Grāmatvede
Velta Tameniece
tel. 63192225
gramatvediba@enguresnovads.lv
Arhitekts un būvvaldes vadītājs
Kārlis Kozlovskis
 
 
 
buvvalde@enguresnovads.lv
Būvinspektors
Dainis Grasis
Iedzīvotāju pieņemšana:
Pirmdienās: 8.00 – 18:00
tel. 63107212, 29372520
Zemes ierīkotāja
Evija Liepiņa
Iedzīvotāju pieņemšana:
Pirmdienās 9:00 – 18.00
tel. 63107212
zeme@enguresnovads.lv
Šlokenbekas muižas kultūras centra
Direktore
Daiga Osīte
tel. 29904147
Direktores vietniece kultūras jautājumos
Līga Dzelzkalēja
tel. 28301020
slokenbeka@enguresnovads.lv
Kultūras darba organizatore
Līga Čerpinska
tel. 26556862
slokenbeka.kultura@enguresnovads.lv
Smārdes pamatskolas un
PII "'Ķipari" direktore
Gunta Lāce
tel. 29195421
smardesdarbs@enguresnovads.lv
Milzkalnes sākumskolas direktors
Harijs Belcāns
tel. 63182273, 26516341
milzkalnes.skola@kopideja.lv
Smārdes pagasta bibliotēka
Gunta Frišfelde
tel. 63192139, 27655251
smardesbiblioteka@inbox.lv
Milzkalnes bibliotēka
Ausma Amoliņa
tel. 27655245
lesendo@inbox.lv
Smārdes pagasta komunālā saimniecība
Māris Turks
Iedzīvotāju pieņemšana:
Pirmdienās: 9:00 – 18:00
tel. 29537224
smardesks@enguresnovads.lv
Komunālās saimniecības grāmatvede
Anitra Solovjova
tel. 63192174, 27655248
smardesks@enguresnovads.lv