Engures novads

Smārdes pagasta iedzīvotājiem

Engures novada dome
(atrodas Smārdē!)


 
Rekvizīti ŠEIT.
 
Adrese: Jaunā iela 9, Smārde, Smārdes pag., Engures novads, LV - 3129
 
Apmeklētājus pieņem:
pirmdienās no 8.00 – 12:00 un 12:45 – 18.00
ceturtdienās no 8.00 – 12:00 un 12:45 – 17.00
 
Domes darba laiks:
Pirmdien no 8.00-18.00; otrdien, trešdien, ceturtdien no 8.00-17.00, piektdien no 8.00-15.00
Tel., fakss: 63192243, e-pasts: dome@enguresnovads.lv

 

Amats Vārds, Uzvārds Kontakti
Engures novada
domes priekšsēdētājs
Gundars Važa
 
Iedzīvotāju pieņemšana:
Pirmdienās: 8:00 – 17:00
63192144, 29194613
gundars.vaza@enguresnovads.lv
Engures novada domes
priekšsēdētāja vietnieks
Andris Kalnozols
29265069
andris.kalnozols@enguresnovads.lv
Engures novada domes
izpilddirektors
Imants Valers
29272665
imants.valers@enguresnovads.lv
Kancelejas vadītāja Inese Bicāne
63192243, 26347822
dome@enguresnovads.lv
dzimtsaraksts@enguresnovads.lv
Lietvede
Lauku attīstības speciāliste
Inga Reiniņa
63192244, 27655250
dome@enguresnovads.lv
Juriste
 
Juriskonsulte
Agnese Ozola
 
Sanija Reiziņa
63192244, 27655250
agnese.ozola@enguresnovads.lv
 
63107215
sanija.reizina@enguresnovads.lv
Nodokļu administratore, kasiere Evita Rutkovska
63192219
evita.rutkovska@enguresnovads.lv
Attīstības plānotāja Alise Indriksone
63192109, 20219888
alise.indriksone@enguresnovads.lv
Sabiedrisko attiecību un
jaunatnes lietu speciāliste
Ilze Steriņa
24207283
avize@enguresnovads.lv 
Datorsistēmas administrators Ainārs Ginters
29163338
ainars.ginters@enguresnovads.lv
Pašvaldības policijas priekšnieks
Jānis Vancāns
 
Iedzīvotāju pieņemšana:
Trešdienās: 9:00 – 12:00
29193503
policija@enguresnovads.lv
Sociālā dienesta vadītāja Anita Jonāne
27052262
soc.dienests@enguresnovads.lv
Sociālā dienesta
vadītājas vietniece
Cilda Rozenvalde
63192221,  22810310
cilda.rozenvalde@enguresnovads.lv
Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem Laila Dembovska
29169395
laila.dembovska@enguresnovads.lv
Sociālā darbiniece Inese Jaunkļaviņa
63192020, 29165232
inese.jaunklavina@enguresnovads.lv
Finanšu nodaļa
Galvenā grāmatvede
Zinta Trautmane
63107213, 27655252
gramatvediba@enguresnovads.lv
 
Grāmatvedes vietniece Gunta Silava
63107213, 27655252
gramatvediba@enguresnovads.lv
 
Grāmatvede
Ilze Linde
63192225
gramatvediba@enguresnovads.lv
Grāmatvede
Velta Tameniece
63192225
gramatvediba@enguresnovads.lv
Arhitekts un būvvaldes vadītājs
Roberts Kozlovskis
 
Iedzīvotāju pieņemšana:
Pirmdienās: 9.00 – 18:00
63192110, 29535846
buvvalde@enguresnovads.lv
 
Būvinspektors
 
Dainis Grasis
 
Iedzīvotāju pieņemšana:
Pirmdienās: 8.00 – 18:00
63107212, 29372520
buvvalde@enguresnovads.lv
Zemes ierīkotāja
Evija Liepiņa
 
Iedzīvotāju pieņemšana:
Pirmdienās 9:00 – 18.00
63107212
zeme@enguresnovads.lv
Šlokenbekas muižas kultūras centrs
Direktore 
Daiga Osīte
29904147
Direktores vietniece kultūras jautājumos
Līga Dzelzkalēja
28301020
slokenbeka@enguresnovads.lv
Kultūras darba organizatore Līga Čerpinska
26556862
slokenbeka.kultura@enguresnovads.lv
Smārdes pamatskolas un
PII "'Ķipari" direktore
Gunta Lāce
29195421
smardesdarbs@enguresnovads.lv
Milzkalnes sākumskolas direktors Harijs Belcāns
63182273, 26516341
milzkalnes.skola@kopideja.lv
Smārdes pagasta bibliotēka
Gunta Frišfelde
63192139, 27655251
smardesbiblioteka@inbox.lv
Milzkalnes bibliotēka Ausma Amoliņa
27655245
lesendo@inbox.lv
Smārdes pagasta komunālā saimniecība
 
 
 
Komunālās saimniecības grāmatvede
Māris Turks
 
Iedzīvotāju pieņemšana:
Pirmdienās: 9:00 – 18:00
 
Anitra Solovjova
29537224
smardesks@enguresnovads.lv
 
 
63192174, 27655248
smardesks@enguresnovads.lv
Bāriņtiesa
Iedzīvotāju pieņemšana:
Pirmdienās: 13:00 – 18:00
63161557, 22010953
barintiesa@enguresnovads.lv