Engures novads

Sociālais dienests

 
Engures novada domes Sociālais dienests ir Engures novada Domes izveidota iestāde, kas sniedz sociālos pakalpojumus Engures novada iedzīvotājiem.
Juridiskā adrese Jaunā iela 9, Smārde, Smārdes pagasts, Engures novads, LV – 3129
 
Engures novada domes Sociālā dienesta mērķis ir nodrošināt Engures novada iedzīvotāju sociālo vajadzību profesionālu izvērtēšanu, kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu, veicinot šo personu pašpalīdzību un integrāciju sabiedrībā.
 
Atvaļinājumi Sociālā dienesta darbiniekiem:
 
Sociālā dienesta darbiniece ar ģimenēm ar bērniem: Sanita Briede 29.08.2019 – 26.09.2019
 
Engures novada domes sociālā dienesta pakalpojumi pieejami Smārdes, Engures un Lapmežciema pagastā.
Engures novada domes Sociālā dienesta vadītāja Anita Jonāne
Tālrunis: 63192221, 27052262
 e-pasts: soc.dienests@enguresnovads.lv
Vietniece, sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem Sanita Briede
Tālrunis: 63192221, 24333724
  
Smārdes pagasts
Jaunā iela 9, Smārde, Smārdes pagasts, Engures novads, LV-3129
 
Iedzīvotāju pieņemšanas dienas Smārdē:
Pirmdienās     8:00 - 12:00 un 12:45 - 18:00
Ceturtdienās  8:00 - 12:00 un 12:45 - 17:00
 
Engures pagasts
Jūras iela 85, Engure, Engures pagasts, Engures novads, LV-3113
Sociālais darbinieks   Valda Kolma
Tālr. 63161238, 26640102
Iedzīvotāju pieņemšanas dienas Engurē
Pirmdienās     9:00 - 12:00 un 13:00 - 16:00
Ceturtdienās  9:00 - 12:00 un 13:00 - 16:00

Iedzīvotāju ievērībai: Engures pagasta sociālajā dienestā iesniegum un iedzīvotāju pieņemšana, sakarā ar remontdarbiem, notiek Jūras ielā 85, Engure, Engures pag,. Engures nov.
 
Lapmežciema pagasts 
Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads, LV – 3118
Sekretāre – lietvede Sandra Krūmiņa
Tālr. 29900813
 
Iedzīvotāju pieņemšanas dienas Lapmežciemā:
pirmdienās     9:00 - 12:00 un 13:00 - 16:00
Ceturtdienās   9.00 – 12:00 un 13:00 – 19:00

Sociālais darbinieks darbam  ar veciem cilvēkiem un  invalīdiem  Maiga Garoza
Tālr.: 26640102
Izbrauc pie iedzīvotājiem pēc nepieciešamības, novērtējot klientu un sastādot individuālo rehabilitācijas plānu.