Engures novads

30.jūnijā Lapmežciemā notiks Engures novada sporta svētki!27-05-2018

Lai popularizētu tautas sporta attīstību novadā, 30.jūnijā Lapmežiemā tiek organizēti pirmie Engures novada sporta svētki, kuros aicinām piedalīties gan komandas, gan individuālus dalībniekus no Engures novada!

ENGURES NOVADA SPORTA SVĒTKI 2018
N O L I K U M S
1. Mērķis
Radīt iespēju sportot gribošajiem cilvēkiem pierādīt savu meistarību dažādās sacensībās.
Noteikt Engures novada sporta svētku spēcīgākās komandas un individuāli labākos sportistus.
 
2. Laiks un vieta
Engures novada sporta svētki notiek 2018. gada 30.jūnijā, Lapmežciema stadionā.
Reģistrācija no plkst. 9.30.
plkst. 10.00 – sporta svētku oficiālā atklāšana
plkst. 10.15 – komandu sporta veidu sacensības un individuālie veidi
 
3. Dalībnieki
Engures novada sporta svētku dalībnieki ir Engures novada un pārējās Latvijas iedzīvotāji un viesi. Svētkos piedalās komandas un individuālo sporta veidu cienītāji.
 
4. Komandas
Vīriešu komandas veido seši dalībnieki. Vīriešu komandā sieviete drīkst piedalīties.
Sieviešu komandas veido trīs dalībnieces. Sieviešu komandās vīrietis nedrīkst piedalīties.
Komandas sastāvā jābūt vismaz 50% dalībnieku, kuri pārstāv Engures novadu!
 
5. Sporta veidi
 
Vīriešu komandu sporta veidi:
Futbols
Basketbols
Volejbols
Stafete
100 m skriešana
Tāllēkšana
Lodes grūšana
Šautriņu mešana
 
Sieviešu komandu sporta veidi:
Badmintons
Stafete
100 m skriešana
Tāllēkšana
Lodes grūšana
Šautriņu mešana
 
6. Vērtēšana
6.1. Komandu vērtējumā uzvarētājs tiek noteikts pēc komandu sporta veidu un idividuālo sporta veidu kopvērtējuma:
• Komandu sporta veidos punkti tiek piešķirti sekojoši: 1.v.- 30 punkti, 2.v.- 27, 3.v.- 25, 4.v.- 23, 5.v.- 21, 6.v.- 20, 7.v. – 18, 8.v. – 16, 9.v. – 14, 10.v. 12 punkti, pārējās komandas saņem katra 10 punktus.
• Individuālajos veidos punkti tiek piešķirti sekojoši: 1.v. – 10 punkti, 2.v. – 9, 3.v. – 8, 4.v. – 7, 5.v. – 6, 6.v. – 5, 7.v. – 4, 8.v. – 3, 9.v. – 2, 10.v. un pārējie saņem pa 1 punktam. Kopvērtējumā tiek ņemts vērā 1 labākais rezultāts no komandas.
• Ja divām komandām ir vienāds punktu skaits kopvērtējumā, tad uzvarētāji ir tie, kam ir vairāk augstākas vietas sporta veidos.
6.2. Individuālo sacensību uzvarētāji tiek noteikti pēc uzrādītajiem rezultātiem.
 
7. Dalības maksa
Individuālās sacensības ir bez dalības maksas!
Komandas dalības maksa ir 20 EUR (vīriešu komandām) un 10 EUR (sieviešu komandām). Dalības maksa samaksājama līdz sacensībām Engures novada kasē vai galvenajam tiesnesim sacensību dienā.
 
8. Noteikumi
Volejbolā, futbolā, basketbolā, badmintonā izspēles kārtība tiek noteikta ar izlozes palīdzību un spēļu noteikumus izziņo sacensību galvenais tiesnesis. Stafešu kārtību nosaka ar izlozes palīdzību – komandai otra iespēja netiek dota!
 
- Volejbolā tiek spēlēts 1 sets uz laiku 10 min. Neizšķirta gadījumā spēle tiek turpināta līdz kādas komandas pirmajam gūtajam punktam.
- Futbolā tiek spēlēts 2 x 5 min. Nav atļauti futbola apavi (buči), zāles bučus ir atļauts izmantot. Priekšsacīkstēs ir atļauts neizšķirts rezultāts, play off spēlēs, neizšķirta rezultāta gadījumā, uzvarētājs tiek noteikts ar pēcspēles sitienu sēriju (3 dalībnieki).
- Basketbolā tiek spēlēts 1 x 8 min, neizšķirta gadījumā uzvar komanda, kas spēli sāka aizsargājoties.
- Stafetē startē 4 dalībnieki vīriešiem un 3 dalībnieces dāmām.
 
9. Apbalvošana
Individuālajās sacensībās tie apbalvoti labāko rezultātu uzrādītāji.
Komandu vērtējumā:
• pateicību par piedalīšanos saņem katra komanda;
• katra sporta veida uzvarētāji saņem balvu;
• pirmo trīs vietu ieguvēji kopvērtējumā tiek apbalvoti ar medaļām.
 
10. Informācija
Informācija un pieteikšanās pie Lapmežciema sporta organizatora Normunda Velpa – tālr. 29418443, e-pasts: normunds.velps@inbox.lv
Sacensību Nolikums, kārtība un rezultāti tiks publicēti Engures novada mājas lapā www.enguresnovads.lv.
 

<< Atpakaļ