Engures novads

5. augustā notiks Smārdes svētki 2017 (+sporta sac. nolikums)17-06-2017

5. augustā notiks Smārdes pagasta svētki 2017, kuru ietvaros risināsies arī tradicionālie Smārdes sporta svētki un daudzas citas aktivitātes. Sk. informāciju afišā! Zemāk - sporta sacensību nolikums.

Smārdes Sporta svētki 2017. N O L I K U M S

1. Mērķis
Radīt iespēju sportot gribošajiem cilvēkiem pierādīt savu meistarību dažādās sacensībās.
Noteikt Smārdes sporta svētku spēcīgāko komandu un individuāli labākos sportistus.
 
2. Laiks un vieta
Smārdes pagasta sporta svētki notiek 2017. gada 5.augustā, Smārdes stadionā.
Reģistrācija no plkst. 9.00.
plkst. 9.00 – galda tenisa un novusa sacensības
plkst. 11.00 – velo orientēšanās, skriešana u.c. individuālie sporta veidi
plkst. 13.00 – sporta svētku oficiālā atklāšana
plkst. 13.15 – komandu sporta veidu sacensības
~ plkst. 22.00 – apbalvošana
 
3. Dalībnieki
Smārdes pagasta sporta svētku dalībnieki ir Engures novada un pārējās Latvijas iedzīvotāji un viesi. Svētkos piedalās komandas un individuālo sporta veidu cienītāji.
 
4. Komandas
Komandas veido minimāli septiņi dalībnieki (6+1), t.i. seši vīrieši un viena sieviete. Komandā var tikt pieteikti vairāk dalībnieki, to skaits nedrīkst pārsniegt 10 sportistus.
Jebkurā sporta veidā dāma var aizstāt vīrieti, izņemot virves vilkšanu.
 
5. Sporta veidi
Komandu sporta veidi:
Futbols – 6 pret 6 (1 vārtos, 5 uz laukuma)
Basketbols – 5 pret 5 (ja ir daudz komandas, tiek spēlēts 3 pret 3 strītbols)
Florbols – 4 pret 4
Volejbols – 4 pret 4
Stafete – 7 dalībnieki
Virves vilkšana – 5 dalībnieki
Visos sporta veidos, izņemot virves vilkšanu un futbolu, laukumā ir jābūt sievietei!
 
Individuālie sporta veidi:
Novuss (no plkst. 9.00)
Galda teniss (no plkst. 9.00)
Dalībnieks drīkst startēt tikai vienā veidā – galda tenisā vai novusā!
Velo orientēšanās sacensības (plkst. 11.00) – kopvērtējumā netiek iekļautas
Basketbola metieni (no plkst. 14.30)
Šautriņu mešana (no plkst. 14.30)
Lodes grūšana (no plkst. 14.30)
Tāllēkšana (no plkst. 14.30)
60 m sprints (no plkst. 14.30)
 
6. Vērtēšana
6.1. Komandu vērtējumā uzvarētājs tiek noteikts pēc komandu sporta veidu un idividuālo sporta veidu kopvērtējuma:
• Komandu sporta veidos punkti tiek piešķirti sekojoši: 1.v.- 30 punkti, 2.v.- 27, 3.v.- 25, 4.v.- 23, 5.v.- 21, 6.v.- 20, 7.v. – 18, 8.v. – 16, 9.v. – 14, 10.v. 12 punkti, pārējās komandas saņem katra 10 punktus.
• Individuālajos veidos punkti tiek piešķirti sekojoši: 1.v. – 10 punkti, 2.v. – 9, 3.v. – 8, 4.v. – 7, 5.v. – 6, 6.v. – 5, 7.v. – 4, 8.v. – 3, 9.v. – 2, 10.v. un pārējie saņem pa 1 punktam. Kopvērtējumā tiek ņemts vērā 1 labākais sieviešu un 1 labākais vīriešu rezultāts no komandas.
• Ja divām komandām ir vienāds punktu skaits kopvērtējumā, tad uzvarētāji ir tie, kam ir vairāk augstākas vietas sporta veidos.
• Ja arī tad komandām ir vienādi rezultāti, uzvarētājs starp šīm komandām tiek noteikts fināla stafetē – 4 x 330m (trīs vīrieši, viena sieviete).
6.2. Individuālo sacensību uzvarētāji tiek noteikti pēc uzrādītajiem rezultātiem.
 
7. Dalības maksa
Individuālās sacensības ir bez dalības maksas!
Komandas dalības maksa piesakoties līdz 28.jūlijam 20 EUR, sacensību dienā 30 EUR. Dalības maksa samaksājama līdz sacensībām Engures novada kasē vai galvenajam tiesnesim sacensību dienā.
 
8. Noteikumi
Volejbolā, futbolā, basketbolā, florbolā, virves vilkšanā izspēles kārtība tiek noteikta ar izlozes palīdzību un spēļu noteikumus izziņo sacensību galvenais tiesnesis. Stafešu kārtību nosaka ar izlozes palīdzību – komandai otra iespēja netiek dota!
 
- Volejbolā tiek spēlēts 1 sets uz laiku 10 min. Neizšķirta gadījumā spēle tiek turpināta līdz kādas komandas pirmajam gūtajam punktam.
- Futbolā tiek spēlēts 2 x 5 min. Nav atļauti futbola apavi (buči), zāles bučus ir atļauts izmantot. Priekšsacīkstēs ir atļauts neizšķirts rezultāts, play off spēlēs uzvarētājs tiek noteikts ar pēcspēles sitienu sēriju (3 dalībnieki).
- Basketbolā tiek spēlēts 2 x 5 min. Neizšķirta gadījumā 2 min pagarinājums. (Strītbola 3 pret 3 gadījumā 1 x 7 min, neizšķirta gadījumā uzvar komanda, kas spēli sāka aizsargājoties).
- Florbolā tiek spēlēts 2 x 5 min. Neizšķirta gadījumā uzvarētājs tiek noteikts pēcspēles metienu sērijā (3 dalībnieki).
- Virves vilkšanā katrā raundā tiek vilkts līdz 2 uzvarām; kārtībā, kādā komandas startē, tiek noteikta ar izlozes palīdzību.
- Stafetē startē 7 dalībnieki.
 
9. Apbalvošana
Individuālajās sacensībās tie apbalvoti labāko rezultātu uzrādītāji.
Komandu vērtējumā:
• pateicību par piedalīšanos saņem katra komanda;
• katra sporta veida uzvarētāji saņem balvu;
• pirmo trīs vietu ieguvēji kopvērtējumā tiek apbalvoti ar medaļām;
• uzvarētāju komanda kopvērtējumā saņem ceļojošo kausu.
Komanda, kura trīs reizes izcīnīs uzvaru kopvērtējumā, iegūs Ceļojošo kausu savā īpašumā!
 
10. Informācija
Informācija un pieteikšanās pie sporta organizatora Sanda Čilipāna – tālr. 29496815, e-pasts: sandis.cilipans@enguresnovads.lv.
Sacensību Nolikums, kārtība un rezultāti tiks publicēti Engures novada mājas lapā www.enguresnovads.lv.
 

<< Atpakaļ