Engures novads

Jau ceturtdien startē novada skriešanas seriāls! (+nolikums)28-04-2016

Šogad notiks jau trešais Engures novada skriešanas seriāls, kas risināsies 9 posmos Engures un Tukuma novadu teritorijās. Līdz 16 gadu vecumam dalība bez maksas, pārējiem 1 - 3 eiro.

 Engures novada skriešanas seriāla
 
NOLIKUMS
 
2016.gadam
 
 
 
MĒRĶIS:
Veicināt veselīgu dzīvesveidu Engures novadā un Latvijā.
Popularizēt skriešanu kā visiem pieejamu sporta veidu.
 
VADĪBA:
Sacensības organizē un vada biedrība “Sporta klubs “Brīvsolis””.

VIETA UN LAIKS:
Sacensības notiek Engures un Tukuma novada teritorijā:
12.maijā, plkst. 18.00, Smārdē
25.maijā, plkst. 18.00
8.jūnijā, plkst. 18.00
29.jūnijā, plkst. 18.00
13.jūlijā, plkst. 18.00
3.augustā, plkst. 18.00
24.augustā, plkst. 18.00
7.septembrī, plkst. 18.00
21.septembrī, plkst. 18.00
Konkrētas vietas tiks precizētas un izziņotas atsevišķi.
 
 
DALĪBNIEKU VECUMA GRUPAS UN DISTANCES:
 
Grupa
 
Dzimšanas gadi
 
Vīriešu distances
 
Sieviešu distances
A grupa
2010.g. un jaunāki
1000m
1000m
B grupa
2005. – 2009.g.
1000m
1000m
C grupa
2000. – 2004.g.
5000m
5000m
D grupa
1990. – 1999.g.
10000m
7000m
E grupa
1980. – 1989.g.
10000m
7000m
F grupa
1970. – 1979.g.
10000m
7000m
G grupa
1969.g. un vecāki
7000m
5000m
 
Veselības grupa – 3000m.
 
 
SACENSĪBU DALĪBNIEKI:
Katrs dalībnieks var piedalīties sev atbilstošas vecuma grupas sacensībās.
Katrs dalībnieks uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli, fizisko sagatavotību un CSN ievērošanu. Par bērniem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam atbild viņu vecāki, treneri vai citi piederīgie, par šo faktu informējot sacensību organizatorus.
 
UZVARĒTĀJU VĒRTĒŠANA:
Lai cīnītos par kopvērtējuma godalgām, dalībniekam jāstartē vismaz sešās sacensību kārtās.
Kopvērtējuma uzvarētāji tiks noteikti pēc sešu labāko posmu rezultātiem. Ja diviem vai vairākiem dalībniekiem būs vienāds punktu skaits, par uzvarētāju kļūs tas sportists, kurš’pēdējā posmā būs izcīnījis augstāku vietu.
Punkti sacensībās tiek piešķirti sekojoši – par pēdējo vietu savā vecuma grupā 1 punkts, par pirmspēdējo 2, par nākamo 3 utt. Punktu skaits sacensību kārtā ir atkarīgs no startējušo dalībnieku skaita.  

 
APBALVOŠANA:
Katrā posmā dalībnieki saņems pārsteiguma balvas no sacensību atbalstītājiem.
Seriāla kopvērtējumā ar medaļām tiek apbalvoti 1. – 3.vietu ieguvēji katrā vecuma grupā.

DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS:
Dalībnieku reģistrācija sacensību dienā līdz plkst. 18:00.
Pieteikties var iepriekš, sūtot pieteikumu uz e-pastu info@brivsolis.lv vai zvanot pa tālruni 29496815.

 
DALĪBAS MAKSA:
A grupa – bez maksas
B grupa – bez maksas
C grupa – bez maksas
D grupa – 3 EUR
E grupa – 3 EUR
F grupa – 3 EUR
G grupa – 3 EUR
Veselības grupa – 1 EUR
 
Dalības maksā ietilpst: dalībnieka numurs, laika ņemšana distancē, sacensību vadība, distances nodrošināšana, ūdens finišā.

9. PRETENZIJAS:
Visas pretenzijas par sacensību norisi, rezultātiem u.tml. – iesniegt pusstundas laikā pēc pēdējā finišējušā dalībnieka.
 
 
Biedrības “Sporta klubs “Brīvsolis”” valdes priekšsēdētājs:                                  Sandis Čilipāns

<< Atpakaļ