Engures novads

Piesakies Engures novada pludmales volejbola čempionātam!07-05-2013

Komandu pieteikšana jāveic līdz 2013.gada 19.maijam. Pieteikumus jāiesūta uz e-pastu info@brivsolis.lv. Neskaidrību gadījumā tālrunis informācijai – 29496815. Sacensību kalendārs un informācija būs pieejama mājas lapā www.brivsolis.lv! Sk. nolikumu!

ENGURES NOVADA ATKLĀTAIS 2013.GADA
PLUDMALES VOLEJBOLA ČEMPIONĀTS VĪRIEŠIEM
 
NOLIKUMS
 
1.      Mērķis un uzdevumi
1.1.            Popularizēt pludmales volejbolu.
1.2.            Iesaistīt sporta aktivitātēs Engures novada un apkaimes iedzīvotājus.
 
2.      Sacensību norises laiks un vieta
2.1              Sacensības notiek sabraukumu veidā darba dienu vakaros. Sacensības notiek no 2013.gada maija līdz augustam.
2.2              Sacensības notiek Engures novada volejbola laukumos.
 
3.      Sacensību vadība
3.1.      Sacensības organizē Sporta klubs „Brīvsolis”, sadarbībā ar Engures novada domi.
3.2.     Galvenais tiesnesis Sandis Čilipāns.
 
4.       Sacensību dalībnieki
4.1.            Sacensībās var piedalīties spēlētāji, kuri piekrīt Nolikuma prasībām, un ir samaksājuši dalības maksu. Katrs dalībnieks var tikt pieteikts tikai vienas komandas sastāvā. Komandā - divi spēlētāji bez rezervistiem.
 
5.       Sacensību kārtība un izspēles sistēma
5.1.     Atkarībā no pieteikušos komandu skaita tiks lemts par turnīra izspēles kārtību.
5.2.      Sacensībās tiks izspēlēts regulārais turnīrs un uzvarētāji tiks noteikti izslēgšanas spēlēs.
 
6. Sporta formas
6.1.      Sacensībās komandai jāspēlē vienādas krāsas kreklos. Spēlētāji nedrīkst spēlēt bez sporta krekliem.
 
7. Bumbas
7.1.      Spēles notiek ar oficiālām FIVB apstiprinātām pludmales volejbola bumbām.
 
8. Sacensību noteikumi
8.1.      Sacensības tiesā pēc spēkā esošajiem FIVB apstiprinātajiem pludmales volejbola  noteikumiem.                                                                                                                    
8.2. Ja vienādi izcīnītie punkti, tad vērtē:
8.2.1. savstarpējās spēles rezultātu;
8.2.2. savstarpējās spēlēs iegūtos - zaudētos punktu starpību;
8.2.3. visās spēlēs iegūto-zaudēto punktu starpību.
8.3. Spēle notiek līdz 2 uzvarētiem setiem.
8.4. Punkti turnīra tabulā:
- par uzvaru 2:0, komanda saņem 3 punktus,
- par uzvaru 2:1 – 2 punktus,
- par zaudējumu 1:2 - 1 punkts,
- par zaudējumu 0:2 - 0 punkti.
 
12. Finansiālie nosacījumi
12.1.    Dalības maksa komandai Ls 10 (jāsamaksā līdz pirmajai spēlei).
12.2.    Par katru savu sabraukumu komanda maksā Ls 4 – tiesnešu izdevumi.
 
13. Apbalvošana
13.1.    Turnīra noslēgumā ar balvām un medaļām tiek apbalvoti 1. – 3.vietas ieguvēji.
13.2.    Turnīra organizatori patur iespēju papildus apbalvot komandas.
 
14.Dažādi
14.1.Visus jautājumus, kas nav paredzēti šajā Nolikumā, dalībnieki un organizatori risina, savstarpēji vienojoties. Visus radušos konfliktus izskata un galējo lēmumu pieņem galvenais tiesnesis.
 
15.Pieteikumi
15.1. Komandu pieteikšana jāveic līdz 2013.gada 19.maijam. Pieteikumus jāiesūta uz e-pastu info@brivsolis.lv. Neskaidrību gadījumā tālrunis informācijai – 29496815.
15.2. Pieteikumā jānorāda – spēlētāju vārdi un uzvārdi, dzimšanas dati, apdzīvotā vieta, kuru pārstāv komanda un kontakttālrunis.
 
16.Kalendārs un informācija
16.1. Sacensību kalendārs un informācija būs pieejama mājas lapā www.brivsolis.lv!

<< Atpakaļ