Engures novads

Smārdes pagasta „Sporta svētki 2014” nolikums30-06-2014

Smārdes pagasta sporta svētki notiks 25. un 26. jūlijā. Sk. sporta svētku nolikumu zemāk!

 
 
1. Mērķis
Radīt iespēju Smārdes pagastā sportot gribošajiem cilvēkiem pierādīt savu meistarību dažādās sacensībās.
Noteikt Smārdes pagasta spēcīgāko komandu un individuāli labākos sportistus.
 
2. Laiks un vieta
Smārdes pagasta sporta svētki notiek 2014. gada 25. un 26. jūlijā, Smārdes skolas stadionā.
 • Piektdien, 25. jūlijā, vieglatlētikas sacensību sākums plkst. 19.00, reģistrācija no plkst. 18.00.
 • Sestdien, 26. jūlijā, sacensību sākums plkst. 10.00, reģistrācija no plkst. 9.30.
 
3. Dalībnieki
Smārdes pagasta sporta svētku dalībnieki ir pagastā dzīvojošie, strādājošie cilvēki, kā arī citādi piederošie pagastam (sporta komandu dalībnieki, pašdarbnieki u.c.). Svētkos piedalās komandas un individuālo sporta veidu cienītāji.
 
 
4. Komandas
Komandas veido minimāli septiņi dalībnieki (6+1), t.i. seši vīrieši un viena sieviete. Komandā var tikt pieteikti vairāk dalībnieki, to skaits nedrīkst pārsniegt 10 sportistus. Katrai komandai tiks izsniegtas tik dalībnieku aproces, cik dalībnieki būs komandas pieteikumā. Tikai ar dalībnieku aprocēm tiek atļauts piedalīties sacensībās.
 
Komandā 2/3 dalībnieku jābūt piederīgiem pagastam.
Jebkurā sporta veidā dāma var aizstāt vīrieti, izņemot virves vilkšanu.
 
 
5. Sporta veidi
 • Piektdienas, 25. jūlija vieglatlētikas sacensību programmā: 100m, 300m, 900m skriešana, lodes grūšana, tāllekšana, bumbiņu mešana.
 • Sestdienas, 26. jūlija sacensību programmā: komandām - futbols, volejbols, basketbols, florbols, virves vilkšana, stafete (atkarībā no pieteikušos komandu skaita tiks lemts sporta veidu skaitu).
  Individuāli – šautriņu mešana, basketbola metieni u.c.
 • 26. jūlijā sacensības bērniem divās vecuma grupās – līdz 6 gadu vecumam un no 7 līdz 13 gadu vecumam – dažādas sporta aktivitātes.
 
6. Vērtēšana
6.1. Komandu vērtējumā uzvarētājs tiek noteikts pēc komandu sporta veidu kopvērtējuma:
 • Par uzvaru sporta veidā komandas saņem attiecīgi: 1.v.- 20 punkti, 2.v.- 17, 3.v.- 15, 4.v.- 13, 5.v.- 11, 6.v.- 10, 7.v. – 8, 8.v. – 6, 9.v. – 4, 10.v. 2 punkti, pārējās komandas saņem katra 1 punktu.
 • Ja divām komandām ir vienāds punktu skaits kopvērtējumā, tad uzvarētāji ir tie, kam ir vairāk augstākas vietas sporta veidos.
 • Ja arī tad komandām ir vienādi rezultāti, uzvarētājs starp šīm komandām tiek noteikts fināla stafetē – 4 x 400m (trīs vīrieši, viena sieviete).
6.2. Individuālo sacensību uzvarētāji tiek noteikti pēc uzrādītajiem rezultātiem.
6.3. Bērnu sacensībās tiek vērtēts dažādu sporta aktivitāšu kopvērtējums.

7. Dalības maksa
Komandas dalības maksa 20 EUR, samaksājama līdz sacensībām pagasta padomes kasē vai galvenajam tiesnesim sacensību dienā.
 
8. Noteikumi
Vieglatlētikas sacensībās priekšsacīkstes un fināli tiek veidoti pēc pieteikušos dalībnieku skaita. Skriešanas disciplīnās netiek izmantoti starta palikņi.
Volejbolā, futbolā, florbolā, basketbolā, virves vilkšanā izspēles kārtība tiek noteikta ar izlozes palīdzību un spēļu noteikumus izziņo sacensību galvenais tiesnesis.
Volejbolā tiek spēlēti 2 seti līdz 15 punktiem (rezultāta starpībai jābūt vismaz 2 punkti), laukumā 6 dalībnieki (5 vīrieši + 1 sieviete).
Futbolā tiek spēlēts 2 x 5 min., laukumā 5 spēlētāji + vārtsargs. Nav atļauti futbola apavi (buči), zāles bučus ir atļauts izmantot.
Basketbolā tiek spēlēts 2 x 5 min., laukumā 5 spēlētāji (4+1).
Virves vilkšanā katrā raundā tiek vilkts līdz 2 uzvarām, piedalās 5 dalībnieki – visiem jābūt vīriešiem; kārtībā, kādā komandas startē, tiek noteikta ar izlozes palīdzību.
Stafetē 6 dalībnieki (5+1); kārtība, kādā komandas startē, tiek noteikta izlozē.
 
 
9. Apbalvošana
Vieglatlētikas sacensību uzvarētāji un Sporta svētku uzvarētāji tiek apbalvoti 26. jūlija vakarā.
Individuālajās sacensībās tie apbalvoti labāko rezultātu uzrādītāji.
Komandu vērtējumā:
 • pateicību par piedalīšanos saņem katra komanda;
 • katra sporta veida uzvarētāji saņem balvu;
 • pirmo trīs vietu ieguvēji kopvērtējumā tiek apbalvoti ar medaļām;
 • uzvarētāju komanda kopvērtējumā saņem ceļojošo kausu.
 
Komanda, kura trīs reizes izcīnīs uzvaru kopvērtējumā, iegūs Ceļojošo kausu savā īpašumā!
 
 
10. Informācija
Informācija un pieteikšanās pie sporta organizatora Sanda Čilipāna – tālr. 29496815, e-pasts: sandis.cilipans@enguresnovads.lv.
Sacensību Nolikums, kārtība un rezultāti tiks publicēti Engures novada mājas lapā www.enguresnovads.lv
 

<< Atpakaļ