Engures novads

Smārdes sporta svētku Nolikums19-06-2018

Publicējam Smārdes sporta svētku Nolikumu. Nolikumā iespējamas izmaiņas sakarā ar kultūras programmu!

Smārdes Sporta svētki 2018
N O L I K U M S
 
1. Mērķis
Radīt iespēju sportot gribošajiem cilvēkiem pierādīt savu meistarību dažādās sacensībās.
Noteikt Smārdes sporta svētku spēcīgāko komandu un individuāli labākos sportistus.
 
2. Laiks un vieta
Smārdes pagasta sporta svētki notiek 2018. gada 28.jūlijā, Smārdes stadionā.
Reģistrācija no plkst. 8.30.
plkst. 9.00 – galda tenisa un novusa sacensības
plkst. 12.00 – sporta svētku oficiālā atklāšana
plkst. 12.15 – komandu sporta veidu sacensības, orientēšanās, skriešana u.c. individuālie sporta veidi
~ plkst. 22.00 – apbalvošana
Sacensību laika grafikā iespējamas izmaiņas!
 
3. Dalībnieki
Smārdes pagasta sporta svētku dalībnieki ir Engures novada un pārējās Latvijas iedzīvotāji un viesi. Svētkos piedalās komandas un individuālo sporta veidu cienītāji.
 
4. Komandas
Komandas veido maksimāli seši dalībnieki (6) vīriešu komandām un maksimāli trīs dalībnieces (3) sieviešu komandās.
Jebkurā sporta veidā dāma var aizstāt vīrieti, bet vīrietis nedrīkst aizstāt sievieti.
 
5. Sporta veidi
Komandu sporta veidi vīriešiem:
Futbols – 5 pret 5 (1 vārtos, 4 uz laukuma)
Basketbols – 3 pret 3
Florbols – 3 pret 3
Volejbols – 4 pret 4
Stafete – 4 dalībnieki
 
Komandu sporta veidi sievietēm:
Basketbols – 3 pret 3
Volejbols – 3 pret 3 (drīkst spēlēt 2 uz laukuma)
Stafete – 3 dalībnieki
Badmintons – 1 spēlētāja (drīkst mainīties, spēles laikā maiņas nav atļautas)
 
Individuālie sporta veidi:
Novuss (no plkst. 9.00)
Galda teniss (no plkst. 9.00)
Dalībnieks drīkst startēt tikai vienā veidā – galda tenisā vai novusā!
Šautriņu mešana (no plkst. 13.30)
Lodes grūšana (no plkst. 13.30)
Tāllēkšana (no plkst. 13.30)
100 m sprints (no plkst. 13.30)
 
6. Vērtēšana
6.1. Komandu vērtējumā uzvarētājs tiek noteikts pēc komandu sporta veidu un idividuālo sporta veidu kopvērtējuma:
• Komandu sporta veidos punkti tiek piešķirti sekojoši: 1.v.- 30 punkti, 2.v.- 27, 3.v.- 25, 4.v.- 23, 5.v.- 21, 6.v.- 20, 7.v. – 18, 8.v. – 16, 9.v. – 14, 10.v. 12 punkti, pārējās komandas saņem katra 10 punktus.
• Individuālajos veidos punkti tiek piešķirti sekojoši: 1.v. – 10 punkti, 2.v. – 9, 3.v. – 8, 4.v. – 7, 5.v. – 6, 6.v. – 5, 7.v. – 4, 8.v. – 3, 9.v. – 2, 10.v. un pārējie saņem pa 1 punktam. Kopvērtējumā tiek ņemts vērā 1 labākais rezultāts no komandas.
• Ja divām komandām ir vienāds punktu skaits kopvērtējumā, tad uzvarētāji ir tie, kam ir vairāk augstākas vietas komandu sporta veidos.
• Ja arī tad komandām ir vienādi rezultāti, uzvarētājs starp šīm komandām tiek noteikts fināla stafetē – 3 x 330m.
6.2. Individuālo sacensību uzvarētāji tiek noteikti pēc uzrādītajiem rezultātiem.
 
6.3. Ceļojošā kausa izcīņas noteikumi:
- vērtēšanā piedalās viena sieviešu un viena vīriešu komanda (par komandu sadarbību ceļojošā kausa ieskaitē jāinformē reģistrējoties)!
- abu komandu iegūtie rezultāti tiek summēti!
 
7. Dalības maksa
Individuālās sacensības ir bez dalības maksas!
Komandas dalības maksa:
- vīriešu komandām piesakoties līdz 20.jūlijam 20 EUR, sacensību dienā 30 EUR.
- sieviešu komandām piesakoties līdz 20.jūlijam 10 EUR, sacensību dienā 20 EUR. Dalības maksa samaksājama līdz sacensībām Engures novada kasē vai galvenajam tiesnesim sacensību dienā.
 
8. Noteikumi
Volejbolā, futbolā, basketbolā, florbolā izspēles kārtība tiek noteikta ar izlozes palīdzību un spēļu noteikumus izziņo sacensību galvenais tiesnesis. Stafešu kārtību nosaka ar izlozes palīdzību – komandai otra iespēja netiek dota!
 
- Volejbolā tiek spēlēts 1 sets uz laiku 10 min. Neizšķirta gadījumā spēle tiek turpināta līdz kādas komandas pirmajam gūtajam punktam.
- Futbolā tiek spēlēts 2 x 5 min. Nav atļauti futbola apavi (buči), zāles bučus ir atļauts izmantot. Priekšsacīkstēs ir atļauts neizšķirts rezultāts, play off spēlēs uzvarētājs tiek noteikts ar pēcspēles sitienu sēriju (3 dalībnieki).
- Basketbolā tiek spēlēts 1 x 8 min, (neizšķirta gadījumā uzvar komanda, kas spēli sāka aizsargājoties).
- Florbolā tiek spēlēts 2 x 5 min. Neizšķirta gadījumā uzvarētājs tiek noteikts pēcspēles metienu sērijā (3 dalībnieki).
- Stafetē startē 4 dalībnieki vīriešiem un 3 sievietēm.
 
9. Apbalvošana
Individuālajās sacensībās tie apbalvoti labāko rezultātu uzrādītāji.
Komandu vērtējumā:
• pateicību par piedalīšanos saņem katra komanda;
• katra sporta veida uzvarētāji saņem balvu;
• pirmo trīs vietu ieguvēji kopvērtējumā tiek apbalvoti ar medaļām;
• uzvarētāju komanda (vīriešu + sieviešu) kopvērtējumā saņem ceļojošo kausu.
Komanda, kura trīs reizes izcīnīs uzvaru kopvērtējumā, iegūs Ceļojošo kausu savā īpašumā!
 
10. Informācija
Informācija un pieteikšanās pie sporta organizatora Sanda Čilipāna – tālr. 29496815, e-pasts: sandis.cilipans@enguresnovads.lv.
Sacensību Nolikums, kārtība un rezultāti tiks publicēti Engures novada mājas lapā www.enguresnovads.lv.
 

<< Atpakaļ