Engures novads

Smārdes sporta svētku Nolikums05-07-2020

Publicējam Smārdes sporta svētku Nolikumu. Sporta svētki notiks 25.jūlijā, Smārdes stadionā!

Smārdes Sporta svētki 2020
N O L I K U M S
 
1. Mērķis
Radīt iespēju sportot gribošajiem cilvēkiem pierādīt savu meistarību dažādās sacensībās.
Noteikt Smārdes sporta svētku spēcīgākās komandas un individuāli labākos sportistus.
 
2. Laiks un vieta
Smārdes pagasta sporta svētki notiek 2020. gada 25.jūlijā, Smārdes stadionā.
 
8.30 – 9.00 – reģistrācija galda tenisam un novusam
9.00 – galda tenisa un novusa sacensības
 
10.30 – 10.55 – komandu vārdisko pieteikumu iesniegšana
11.00 – sporta svētku oficiālā atklāšana
11.10 – komandu sacensību sākums
12.00 – 18.00 – individuālās disciplīnas
~ 19.30 – sporta sacensību noslēgums
20.00 – svētku gājiens
21.00 – svētku koncerts
22.30 – sporta sacensību apbalvošana
23.00 – loterija un uguņošana
 
3. Dalībnieki
Smārdes pagasta sporta svētku dalībnieki ir Engures novada un pārējās Latvijas iedzīvotāji un viesi. Svētkos piedalās komandas un individuālo sporta veidu cienītāji.
 
4. Komandas
- Vīriešu komandas veido seši dalībnieki. Vīriešu komandā sieviete drīkst piedalīties.
- Sieviešu komandas veido trīs dalībnieces. Sieviešu komandās vīrietis nedrīkst piedalīties.
 
5.Pieteikšanās
Individuālo sacensību pieteikšanās sacensību norises vietā. Dalība individuālajos veidos ir bez maksas!
 
Komandu pieteikšanās – sūtot epastu uz sandis.cilipans@enguresnovads.lv (norādot komandas nosaukumu, kontaktpersonu un tālruni).
 
Vīriešu komandām:
- piesakoties līdz 17.jūlijam – dalības maksa EUR 20,-
- piesakoties no 18. līdz 22.jūlijam – dalības maksa EUR 30,-
- piesakoties no 23.jūlija un sacensību norises vietā – dalības maksa EUR 50,-.
 
Sieviešu komandām:
- piesakoties līdz 17.jūlijam – dalības maksa ir EUR 10,-.
- piesakoties no 18.jūlija un sacensību norises vietā – dalības maksa EUR 30,-.
 
6. Sporta veidi
 
Vīriešu komandu sporta veidi:
Florbols – 3 pret 3
Basketbols – 3 pret 3
Tautas bumba – 5 pret 5 (1 kapteinis, 4 uz laukuma)
Volejbols – 4 pret 4
Stafete – 4 dalībnieki
Smilšu futbols – 2 dalībnieki (iespējams, tiks iekļauts programmā)
Virves vilkšana – 2 dalībnieki (iespējams, tiks iekļauts programmā)
 
Sieviešu komandu sporta veidi:
Tautas bumba – 3 pret 3 (1 kapteine, 2 uz laukuma)
Stafete – 3 dalībnieces
Badmintons – 2 dalībnieces
Orientēšanās – 3 dalībnieces
Smilšu futbols – 2 dalībnieces
 
Individuālie sporta veidi:
Novuss (no plkst.9.00)
Galda teniss (no plkst. 9.00)
Dalībnieks/ce drīkst startēt tikai vienā veidā – galda tenisā vai novusā!
Šautriņu mešana
Lodes grūšana
Tāllēkšana
80 m sprints
Šaušana ar pneimatisko ieroci
Orientēšanās
 
7. Vērtēšana
7.1. Komandu vērtējumā uzvarētājs tiek noteikts pēc komandu sporta veidu un idividuālo sporta veidu kopvērtējuma:
• Komandu sporta veidos punkti tiek piešķirti sekojoši: 1.v.- 30 punkti, 2.v.- 27, 3.v.- 25, 4.v.- 23, 5.v.- 21, 6.v.- 20, 7.v. – 18, 8.v. – 16, 9.v. – 14, 10.v. 12 punkti, pārējās komandas saņem katra 10 punktus.
• Individuālajos veidos punkti tiek piešķirti sekojoši: 1.v. – 10 punkti, 2.v. – 9, 3.v. – 8, 4.v. – 7, 5.v. – 6, 6.v. – 5, 7.v. – 4, 8.v. – 3, 9.v. – 2, 10.v. un pārējie saņem pa 1 punktam. Kopvērtējumā tiek ņemts vērā 1 labākais sieviešu un 1 labākais vīriešu rezultāts no komandas.
• Ja divām komandām ir vienāds punktu skaits kopvērtējumā, tad uzvarētāji ir tie, kam ir vairāk augstākas vietas komandu sporta veidos.
• Ja divām komandām ir vienāds punktu skaits kopvērtējumā pēc augstāk minētajiem kritērijiem, tad uzvarētāji ir tie, kam ir vairāk augstākas vietas visos vērtējamajos sporta veidos.
7.2. Individuālo sacensību uzvarētāji tiek noteikti pēc uzrādītajiem rezultātiem.
 
7.3. Lai piedalītos sacensībā par ceļojošo kausu, jābūt gan vīriešu, gan sieviešu komandai! Abu komandu punkti tiks summēti!
 
8. Noteikumi
Komandu sporta veidos izspēles kārtība tiek noteikta ar izlozes palīdzību un spēļu noteikumus izziņo sacensību galvenais tiesnesis.
 
- Volejbolā tiek spēlēts 1 sets uz laiku 10 min. Neizšķirta gadījumā spēle tiek turpināta līdz kādas komandas pirmajam gūtajam punktam.
- Florbolā tiek spēlēts 2 x 5 min. Priekšsacīkstēs ir atļauts neizšķirts rezultāts, play off spēlēs uzvarētājs tiek noteikts ar pēcspēles sitienu sēriju (3 dalībnieki).
- Basketbolā tiek spēlēts 1 x 8 min, neizšķirta gadījumā uzvar komanda, kas spēli sāka aizsargājoties.
- Tautas bumbā tiek spēlēts uz laiku – 10 min. Uzvarētājs tiek noteikts pēc uzvarēto spēļu skaita. Gadījumā, ja rezultāts ir neizšķirts, uzvar tā komanda, kurai sacensību laika beigšanās brīdī uz laukuma ir vairāk spēlētāji.
- Stafetē startē 4 dalībnieki vīriešiem un 3 dalībnieces dāmām.
- Badmintonā tiek spēlēts 1 sets, līdz kāda komanda sasniedz 25 punktus.
- Orientēšanās sacensībās visām komandas dalībniecēm ir jāreģistrējas kontrolpunktā 30 sekunžu laikā. Uzvarētāju nosaka pēc trasē pavadītā laika.
- Smilšu futbolā tiek spēlēts 2 x 5 min. Ja rezultāts ir neizšķirts, pēc spēles uzvarētājs tiek noteikts ar pēcspēles sitienu sēriju (2 dalībnieki no katras komandas).
- Virves vilkšanā tiek vilkts līdz 2 uzvarām.
 
9. Apbalvošana
Individuālajās sacensībās tie apbalvoti labāko rezultātu uzrādītāji.
Komandu vērtējumā:
• pateicību par piedalīšanos saņem katra komanda;
• katra komandu sporta veida uzvarētāji saņem balvu;
• pirmo trīs vietu ieguvēji kopvērtē jumā tiek apbalvoti ar medaļām;
• uzvarētāju komanda kopvērtējumā saņem ceļojošo kausu (gan dāmām, gan kungiem).
Komanda, kura trīs reizes izcīnīs uzvaru kopvērtējumā, iegūs Ceļojošo kausu savā īpašumā!
 
10. Informācija
Informācija un pieteikšanās pie sporta organizatora Sanda Čilipāna – tālr. 29496815, e-pasts: sandis.cilipans@enguresnovads.lv.
Sacensību Nolikums, kārtība un rezultāti tiks publicēti Engures novada mājas lapā www.enguresnovads.lv.
 

<< Atpakaļ