Engures novads

Smārdes sporta svētku Nolikums23-07-2021

Smārdes pagasta sporta svētki notiek 2021. gada 31.jūlijā, Smārdes stadionā. REĢISTRĀCIJA IEPRIEKŠ!

Smārdes Sporta svētki 2021
N O L I K U M S
Smārdes Sporta svētku 2021 organizators ir Biedrība Sporta klubs Brīvsolis.
Biedrība Sporta klubs Brīvsolis organizē Smārdes Sporta svētkus sadarbībā ar Latvijas Tautas Sporta Asociāciju (ir tās juridiskais biedrs).
Sacensību organizatoriem, dalībniekiem un citām personām, kas atrodas sacesnību norises vietā, ir jāievēro valstī spēkā esošie MK noteikumi “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.
 1. Mērķis
  Radīt iespēju sportot gribošajiem cilvēkiem pierādīt savu meistarību dažādās sacensībās.
Noteikt Smārdes sporta svētku spēcīgākās komandas un individuāli labākos sportistus.
 1. Laiks un vieta
  Smārdes pagasta sporta svētki notiek 2021. gada 31.jūlijā, Smārdes stadionā.
9.00 – 9.45 – dalībnieku ierašanās un akreditācijas pārbaude.
10.00 – Sporta svētku oficiālā atklāšana
10.10 – komandu sacensību sākums
12.00 – 18.00 – individuālās disciplīnas
~ 18.30 – sporta sacensību noslēgums
~ 18.40 – sporta sacensību apbalvošana
 1. Dalībnieki
  Smārdes pagasta sporta svētku dalībnieki ir Smārdes iedzīvotāji un viesi. Svētkos piedalās komandas un individuālo sporta veidu cienītāji – TIKAI ar iepriekšēju reģistrāciju!
Sporta svētkos piedalās dalībnieki no 12 gadu vecuma.
4. Komandas
– Vīriešu komandas veido seši dalībnieki. Vīriešu komandā sieviete drīkst piedalīties.
– Sieviešu komandas veido trīs dalībnieces. Sieviešu komandās vīrietis nedrīkst piedalīties.  
5.Pieteikšanās
Dalībnieku pieteikšanās interneta vietnē www.brivsolis.lv publicētajā saitē no 15.jūlija līdz 30.jūlija plkst. 17.00!
Dalība individuālajos veidos ir bez maksas!
Komandu pieteikšanās – sūtot epastu uz sandis_chilipans@inbox.lv norādot komandas nosaukumu, komandas sastāvu – vārdus, uzvārdus, tālruņa nr un epastu adreses).
Vīriešu komandām:
 • piesakoties līdz 22.jūlijam – dalības maksa EUR 20,-
 • piesakoties no 23. līdz 29.jūlijam – dalības maksa EUR 30,-
 • piesakoties 30.jūlijā – dalības maksa EUR 50,-.
 • Komandu pieteikšana sacensību norises vietā NEBŪS iespējama!!!
Sieviešu komandām:
 • piesakoties līdz 22.jūlijam – dalības maksa ir EUR 10,-;
 • piesakoties no 23. līdz 29.jūlijam – dalības maksa EUR 20,-
 • piesakoties 30.jūlijā – dalības maksa EUR 30,-.
 • Komandu pieteikšana sacensību norises vietā NEBŪS iespējama!!!
Dalības maksa KOMANDĀM jāpārskaita uz šādiem rekvizītiem, ne vēlāk kā līdz 30.jūlija plkst. 17.00:
Biedrība Sporta klubs Brīvsolis
Reģ.Nr. 40008166181
Swedbank, LV98HABA0551029470539
Dalības maksa komandai _________ Smārdes Sporta svētkos
 1. Sporta veidi
Vīriešu komandu sporta veidi:
Florbols – 3 pret 3
Basketbols – 3 pret 3
Tautas bumba – 5 pret 5 (1 kapteinis, 4 uz laukuma)
Volejbols – 4 pret 4
Stafete – 4 dalībnieki
Sieviešu komandu sporta veidi:
Tautas bumba – 3 pret 3 (1 kapteine, 2 uz laukuma)
Stafete – 3 dalībnieces
Frīsbijs – 2 dalībnieces
Volejbums – 3 dalībnieces
Individuālie sporta veidi:
Šautriņu mešana
Lodes grūšana
Tāllēkšana
100 m sprints
Šaušana ar pneimatisko ieroci
1000m soļošana
 1. Vērtēšana
  7.1. Komandu vērtējumā uzvarētājs tiek noteikts pēc komandu sporta veidu un individuālo sporta veidu kopvērtējuma:
 • Komandu sporta veidos punkti tiek piešķirti sekojoši: 1.v.- 30 punkti, 2.v.- 27, 3.v.- 25, 4.v.- 23, 5.v.- 21, 6.v.- 20, 7.v. – 18, 8.v. – 16, 9.v. – 14, 10.v. 12 punkti, pārējās komandas saņem katra 10 punktus.
 • Individuālajos veidos punkti tiek piešķirti sekojoši: 1.v. – 10 punkti, 2.v. – 9, 3.v. – 8, 4.v. – 7, 5.v. – 6, 6.v. – 5, 7.v. – 4, 8.v. – 3, 9.v. – 2, 10.v. un pārējie saņem pa 1 punktam. Kopvērtējumā tiek ņemts vērā 1 labākais sieviešu un 1 labākais vīriešu rezultāts no komandas.
 • Ja divām komandām ir vienāds punktu skaits kopvērtējumā, tad uzvarētāji ir tie, kam ir vairāk augstākas vietas komandu sporta veidos.
 • Ja divām komandām ir vienāds punktu skaits kopvērtējumā pēc augstāk minētajiem kritērijiem, tad uzvarētāji ir tie, kam ir vairāk augstākas vietas visos vērtējamajos sporta veidos.
7.2. Individuālo sacensību uzvarētāji tiek noteikti pēc uzrādītajiem rezultātiem.
7.2.1. Individuālo rezultātu vērtēšana notiek divās kategorijās – juniori un pieaugušie.
 • Juniori – 12 – 16 gadus veci;
 • Pieaugušie – 17 gadus veci un vecāki.
7.3. Lai komanda izcīnītu Smārdes Sporta svētku kausu un čempionu kreklus – sacensībās jāpiedalās gan ar vīriešu, gan sieviešu komandu!
 1. Noteikumi
  Komandu sporta veidos izspēles kārtība tiek noteikta ar izlozes palīdzību un spēļu noteikumus izziņo sacensību galvenais tiesnesis.
– Volejbolā tiek spēlēts 1 sets uz laiku 10 min. Neizšķirta gadījumā spēle tiek turpināta līdz kādas komandas pirmajam gūtajam punktam.
– Florbolā tiek spēlēts 2 x 4 min. Priekšsacīkstēs ir atļauts neizšķirts rezultāts, play off spēlēs uzvarētājs tiek noteikts ar pēcspēles sitienu sēriju (3 dalībnieki).
– Basketbolā tiek spēlēts 1 x 8 min, neizšķirta gadījumā uzvar komanda, kas spēli sāka aizsargājoties.
– Tautas bumbā vīriešiem tiek spēlēts uz laiku – 10 min. Uzvarētājs tiek noteikts pēc uzvarēto spēļu skaita. Gadījumā, ja rezultāts ir neizšķirts, uzvar tā komanda, kurai sacensību laika beigšanās brīdī uz laukuma ir vairāk spēlētāji. Sieviešu komandas spēlē līdz divām uzvarām.
– Stafetē startē 4 dalībnieki vīriešiem un 3 dalībnieces dāmām.
–  Volejbumā startē 3 dalībnieces – spēlē līdz divu setu uzvarai.
 1. Apbalvošana
  Individuālajās sacensībās tie apbalvoti labāko rezultātu uzrādītāji.
Komandu vērtējumā:
 • pateicību par piedalīšanos saņem katra komanda;
 • pirmo trīs vietu ieguvēji kopvērtējumā tiek apbalvoti ar medaļām;
 • uzvarētāju komanda kopvērtējumā (vīriešu un sieviešu komandu punktu summa) saņem kausu!
 1. Informācija
Informācija un pieteikšanās pie sporta organizatora Sanda Čilipāna – tālr. 29496815, e-pasts: sandis_chilipans@inbox.lv.
Sacensību Nolikums, kārtība un rezultāti tiks publicēti mājas lapā www.brivsolis.lv

<< Atpakaļ