Engures novads

10. novembrī Rīgā notiks seminārs uzņēmējiem par Energoefektivitātes likuma prasībām02-11-2016

Šā gada 10. novembrī Ekonomikas ministrijā notiks seminārs uzņēmējiem par Energoefektivitātes likuma prasībām uzņēmumu energoefektivitātei.

Kā zināms, Energoefektivitātes likums paredz veikt energoauditus reizi četros gados vai ieviest energopārvaldības sistēmu, vai arī papildināt esošo vides pārvaldības sistēmu lielajiem uzņēmumiem* un lielajiem elektroenerģijas patērētājiem**. Savukārt mazie un vidējie uzņēmumi energoauditus var veikt brīvprātīgi.
 
Semināra laikā informēsim par Energoefektivitātes likuma un tam pakārtoto Ministru kabineta noteikumu prasībām uzņēmumiem energoefektivitātes jomā. Uzņēmumu energoauditori un energopārvaldības sistēmas sertificētāji iepazīstinās ar uzņēmumu energoaudita veikšanas un energopārvaldības sistēmas ieviešanas praksi un dažādajiem ieguvumiem.
 
Seminārs par "Jaunās prasības uzņēmumu energoefektivitātei" notiks ceturtdien, 2016. gada 10. novembrī, plkst. 11:00 Ekonomikas ministrijas 224. telpā (Rīgā, Brīvības ielā 55, ieeja no Vecās Ģertrūdes baznīcas puses). Semināra dienas kārtība publicēta Ekonomikas ministrijas mājaslapā. Semināram tiešraidē varēs sekot Ekonomikas ministrijas mājaslapā www.em.gov.lv.
 
Energopārvaldības sistēmas ieviešana vai energoaudita ieteikumu īstenošana samazinās uzņēmumu izmaksas par enerģiju un cels to konkurētspēju. Energoaudita vai energopārvaldības sistēmas mērķis ir apzināt komersanta kopējo enerģijas patēriņu un katra procesa patēriņu, un identificēt pasākumus, kurus īstenojot uzņēmums var samazināt izmaksas par patērēto enerģiju.
 
Seminārus par Energoefektivitātes likuma prasībām uzņēmumu energoefektivitātei Ekonomikas ministrija organizē informatīvās kampaņas “Dzīvo siltāk” ietvaros. Šā gada oktobrī un novembrī šādi semināri jau notikuši Latvijas reģionos - Liepājā, Cēsīs, Aizkrauklē un arī Daugavpilī.
 
*Lielais uzņēmums - komersants, pie kura nodarbināti vairāk nekā 249 darbinieki vai kura pārskata gada apgrozījums pārsniedz 50 miljonus eiro un gada bilance kopumā — 43 miljonus eiro.
**Liels elektroenerģijas patērētājs - komersants, kura ikgadējais elektroenerģijas patēriņš pārsniedz 500 megavatstundas.
 
 
 
Evita Urpena
Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr: 67013193
E-pasts: Evita.Urpena@em.gov.lv; prese@em.gov.lv
Web: www.em.gov.lv; www.energoefektivakaeka.lv
Seko mums Twitter: @EM_gov_lv; @siltinam
Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija
Facebook: https://www.facebook.com/dzivosiltak
 
 

<< Atpakaļ