Engures novads

Aicina pašnodarbinātos pieteikties ERAF finansētām mācībām07-02-2019

Esi pašnodarbinātais - piesakies ERAF finansētām mācībām. 1-3 dienu kursi par mārketingu (Facebook, Instagram), attēlu apstrādi (Adobe produkti), grāmatvedību (EDS pašnodarbinātajiem, Microsfot Excel) un citām tēmām! Sāc mācīties jau rīt!

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Eiropas Reģionālā attīstības fonda aktivitātes 1.2.2.3. “Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti" ietvaros.
 
Projekta mērķis ir veicināt komersantu izpratni par inovācijām un paaugstināt mazo un mikro uzņēmumu (MMU) darbinieku un pašnodarbināto kvalifikāciju, tādejādi sekmējot tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darba efektivitātes un produktivitātes paaugstināšanu.
 
Projekta laikā tiks īstenotas apmācības šādos tematiskajos blokos:
 
Digitālās tehnoloģijas;
Uzņēmuma iekšējo procesu digitalizācija;
Digitālie rīki ražošanas un pakalpojumu attīstībai.Plānoto moduļveidīgo praktisko apmācību mērķis ir nodrošināt MMU darbiniekiem iespēju izmēģināt jaunus IKT rīkus un tehnoloģijas, mācoties nelielas grupas un saņemt pieredzējušu pasniedzēju atbalstu.
Praktiskie uzdevumi tiks pielāgoti uzņēmumu reālam darba situācijām, tādejādi veicinot dalībnieku izpratni par to, kā jaunās tehnoloģijas un rīki varēs uzlabot uzņēmuma iekšējos procesus, efektivizēt produktu un pakalpojumu ražošanu, ieviest e-komercijas risinājumus, atrast jaunus tirgus, uzlabot produktivitāti un konkurētspēju.
 
Katram apmācības modulim tiks izveidota e-vides vietne ar papildus tehnoloģiju un rīku ieviešanas scenāriju aprakstiem, praktiskajiem uzdevumiem iegūto prasmju nostiprināšanai, ka ari tiks nodrošināta iespēja saņemt konsultācijas un atbildes no apmācību sniedzēju pasniedzējiem, dalīties labās prakses pieredzē ar citiem komersantiem.
 
Projekta ilgums: 2016. gada Decembris  - 2020. gada  Decembris.
 
Vairāk: www.mmu.lv
 
 

<< Atpakaļ