Engures novads

Aicinām jaunos komersantus pieteikties dalībai inkubācijas programmā!04-01-2018

LIAA Jūrmalas biznesa inkubators, kura darbības reģions ir arī Engures novads, līdz 22.janvārim aicina jaunos komersantus pieteikties dalībai inkubācijas programmā!

 Uzņēmumiem, kas dibināti pēdējo 3 gadu laikā, piedāvājam bez maksas saņemt konsultatīvu un finansiālu atbalstu:
  • piedalīties inkubatora rīkotajās darbnīcās, semināros, aktivitātēs un tīklošanās pasākumos, kā arī tikties ar pieredzējušiem uzņēmējiem dažādās nozarēs,
  • iekārtot darba vietu atvērtajā birojā Jūrmalā vai izmantot telpas sanāksmju vajadzībām,
  • saņemt mentoru un ekspertu konsultācijas,
  • stiprināt savu sociālo kapitālu, sadarbojoties ar citiem uzņēmējiem!
 
Tāpat ar inkubatora atbalstu uzņēmējiem pieejami granti un līdzfinansējums 50% apmērā biznesa attīstībai nepieciešamajiem pakalpojumiem - mārketingam, grāmatvedībai, prototipēšanai, testēšanai, sertificēšanai, telpu nomai un citiem.
Kad uzņēmējs darbojies inkubatorā jau gadu, grantus piešķir arī iekārtu un aprīkojuma iegādei.
 
Komisija iesniegtos pieteikumus izvērtēs 7.februārī.
 
Inkubatorā nepārtraukti norit arī biznesa ideju autoru - fizisku personu uzņemšana pirmsinkubācijas programmā. Ja ideja ir, taču tās realizēšanai nepieciešamas papildus zināšanas un kontakti, 6 mēnešu garumā ikviens var saņemt konsultācijas, piedalīties aktivitātēs, izmantot biroja telpas un mentoru tīklu.
 
Lai pieteiktos inkubācijas vai pirmsinkubācijas programmās, aicinām sazināties un vienoties par tikšanās laiku ar inkubatora komandu.
 

<< Atpakaļ