Engures novads

Ar ES fondu atbalstu izstrādās digitālos mācību līdzekļus19-02-2019

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) uzsākusi projektu iesniegumu pieņemšanu ES fondu programmā, kurā tiks izstrādāti digitāli mācību un metodiskie līdzekļi jaunā mācību satura ieviešanai pirmsskolas un pamatizglītības pakāpē. No Eiropas Sociālā fonda (ESF) pirmajā atlases kārtā šim mērķim paredzēti vairāk nekā 1,3 miljoni eiro.

Plānots, ka šajā programmā komersanti izstrādās vai pielāgos vismaz 50 digitālos mācību un metodiskos līdzekļus uz mākām vērstajā pieejā balstītā vispārīgās izglītības satura ieviešanai, integrējot tajos visās mācību jomās apgūstamās caurviju prasmes – kritisko domāšanu un problēmrisināšanu, jaunradi un uzņēmējspēju, pašvadītu mācīšanos, sadarbību, līdzdalību un digitālās prasmes.
 
Projektus īstenos komersanti sadarbībā ar partneriem – izglītības iestādēm, kas mācību līdzekļus arī aprobēs, iesaistot atbilstošo mācību priekšmetu pedagogus un izglītojamos. Valsts izglītības satura centrs izstrādātos materiālus publicēs digitālo mācību resursu krātuvē. Projekta finansējuma saņēmējs atbildēs par izstrādāto vai pielāgoto digitālo mācību un metodisko līdzekļu ilgtspēju vismaz trīs gadus pēc projekta pabeigšanas, nodrošinot to pieejamību un funkcionalitāti. No ESF tiks segti 70% projekta izmaksu.
 
Projektu iesniegumus komersanti var iesniegt CFLA līdz 13. maijam.
 
Projektu atlases nolikums, projekta iesnieguma veidlapa un palīgmateriāli pieejami CFLA interneta vietnes sadaļā “Izsludinātās atlases”.
 
Informatīvais seminārs par projektu iesniegumu atlases jautājumiem notiks 4. martā, informācija par semināru būs pieejama CFLA vietnes sadaļā “Pasākumi”.

<< Atpakaļ