Engures novads

Biedrība „Partnerība laukiem un jūrai” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu no 8.februāra līdz 8.martam21-12-2017

6.kārtā izsludinātais atbalsta apmērs sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas:

1.mērķim “Daudzveidīgas, jaunievedumiem atvērtas, uz esošajiem resursiem balstītas konkurētspējīgas uzņēmējdarbības attīstība”  ir 135045.95 EUR, t.sk. ELFLA 1.rīcībā ir 49918.30 EUR un EJZF 1.rīcībā 85127.65 EUR.
2.mērķim “Kvalitatīvas, racionālas un pievilcīgas dzīves vides attīstība” (ELFLA 3.rīcība) ir  23050.35 EUR;
3.mērķim ”Dabas resursu un kultūrvēsturiskā mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana un izmantošana” (EJZF 3. rīcība) – 33599.98 EUR. 
 
Sk. plašāku informāciju ŠEIT.

<< Atpakaļ