Engures novads

Biedrība "Partnerība laukiem un jūrai" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8. kārtu02-01-2019

8. kārtā izsludinātais atbalsta apmērs sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas: 1. mērķim „Daudzveidīgas, jaunievedumiem atvērtas, uz esošajiem resursiem balstītas konkurētspējīgas uzņēmējdarbības attīstība” (ELFLA un EJZF 1. rīcība) ir 673 023.78 EUR 2. mērķim „Kvalitatīvas, racionālas un pievilcīgas dzīves vides attīstība” (ELFLA 2. rīcība) – 93 000.00 EUR.

 

<< Atpakaļ