Engures novads

Info stunda Tukumā par Biznesa inkubatoru27-02-2020

6. marts pl. 15.00 LIAA Jūrmalas biznesa inkubators aicina uz info stundu par izņemšanu inkubatorā. Tukuma, Engures, Jaunpils un Kandavas novados reģistrētiem uzņēmumiem pirmsinkubācijā un inkubācijā pieejamais atbalsts.

2020. gada 1. - 20. martā būs atvērta uzņemšana LIAA Jūrmalas biznesa inkubatorā pirmsinkubācijas un inkubācijas programmās:

PIRMSINKUBĀCIJAS atbalsts interesēs tiem, kas domā par savas uzņēmējdarbības uzsākšanu.
INKUBĀCIJAS atbalsts interesēs tiem, kam jau ir savs uzņēmums ne vecāks par 3 gadiem, ir gatavs produkts/ pakalpojums un noderētu papildu atbalsts uzņēmējdarbības veicināšanai.

Pieteikšanās Info stundai Tukumā: 

Norises vieta:
Tukuma bibliotēka, 3. stāva zāle, Šēseles iela 3, Tukums 

Programma: 
15:00 - 15:15 Tukuma novada pašvaldība - projekta "Senie amati - no tradīcijām līdz mūsdienām" (finansēts no ELFLA) ietvaros izstrādātā Tukuma un Engures novada uzņēmēju datubāze un citas aktualitātes. 
15:15 - 15:45 Jūrmalas biznesa inkubators – Tukuma, Engures, Jaunpils un Kandavas novados reģistrētiem uzņēmumiem pirmsinkubācijā un inkubācijā pieejamais atbalsts.
15:45 - 16:15 Uzņēmēja pieredzes stāsts - SIA “Karjeras Izaugsme”, pirmsinkubācijas un inkubācijas programmas dalībnieks. 
16:15 - 17:00 Attīstības finanšu institūcija Altum - atbalsts energoefektivitātes uzlabojumiem, aizdevumiem jauniem un esošiem uzņēmumiem, kredītu garantijām u.c.
17:00 - 17:30 Semināra noslēgums - laiks sarunām starp semināra dalībniekiem.
 

<< Atpakaļ