Engures novads

LAD informē: pieaug elektroniski iesniegto platību maksājumu iesniegumu skaits21-05-2014

Līdz 2014.gada 15.maijam varēja iesniegt Platību maksājumu iesniegumus 2014.gadam bez samazinājumu piemērošanas.

Lauku atbalsta dienests (LAD) līdz minētajam datumam saņēmagandrīz 60 000 iesniegumus, no tiem Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) ir iesniegti 13 743. Iesniegumu pieņemšana vēl turpinās līdz 9.jūnijam (ieskaitot), taču piemērojot 1% atbalsta apjoma samazinājumu par katru nokavēto darba dienu pēc 15.maija.
 
Pagājušajā gadā LAD kopumā visā sezonā saņēma 62 866 iesniegumus. Ja salīdzina šā gada 15.maija datus ar pagājušo gadu, tad jau var secināt, ka ir pieaudzis to lauksaimnieku skaits, kas iesniegumus iesniedz elektroniski. Pagājušajā gadā kopumā EPS tika iesniegti 11 504 iesniegumi. 

<< Atpakaļ