Engures novads

LAD publiskajā lauku reģistrā ir publicēti ainavu elementi – aicinām iesniegt lauku bloku precizējumus, ja nepieciešams02-02-2015

No šā gada 2. februāra Lauku atbalsta dienests (LAD) ir publicējis LAD publiskajā lauku reģistrā ainavu elementus (koku, krūmu grupas un dīķus). Lauksaimnieki tiek aicināti pārskatīt šos LAD iezīmētos elementus un iesniegt precizējumus, ja tādi ir nepieciešami. Ir iespējams pievienot arī jaunus ainavu elementus. Lai precizētu vai iezīmētu jaunus ainavu elementus, ir jāiesniedz bloku precizēšanas pieteikums. Gala termiņš bloku precizēšanas pieteikumu iesniegšanai ir 2015.gada ir 1.aprīlis.

LAD vērš lauksaimnieku uzmanību uz to, ka tikai ar ainavu elementiem ir grūti izpildīt prasību par ENP izveidošanu un/vai uzturēšanu, tāpēc katram lauksaimniekam ir jāizvērtē tas, kas vēl ir saimniecībā jāpaveic, lai tiktu ievērotas zaļināšanas prasības. Lai lauksaimniekiem sniegtu atbalstu zaļināšanas prasību ievērošanai, LAD ir sagatavojis īpašu Zaļināšanas kalkulatoru, ko ir iespējams izmantot, lai veiktu aprēķinus par savu saimniecību.
 
Vairāk informācija ŠEIT.

<< Atpakaļ