Engures novads

Lauksaimniekiem piešķirts atlikušais, no akcīzes nodokļa atbrīvotais, dīzeļdegvielas apjoms07-11-2014

Atgādinām, Lauku atbalsta dienests (LAD), pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumiem Nr.344 „Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo dīzeļdegvielu (gāzeļļu), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem” lauksaimniekiem ir piešķirts atlikušais, no akcīzes nodokļa atbrīvotais, dīzeļdegvielas apjoms 2014./2015.saimnieciskajam gadam, t.i. no kārtējā gada 1.jūlija līdz nākamā gada 30.jūnijam.

 
 
Līdz ar to uz šī gada 29.oktobri kopā ir piešķirti 86.5 litri dīzeļdegvielas par vienu atbilstošās platības hektāru 2014./2015. saimnieciskajam gadam.
Degvielu ar akcīzes nodokļa atbrīvojumu var iegādāties pie tirgotājiem, kuri reģistrējušies šādas degvielas tirdzniecībai. Saraksts ar degvielas tirgotājiem regulāri tiek aktualizēts un publicēts LAD mājaslapas www.lad.gov.lv sadaļā „Akcīzes degviela”.
 
LAD aicina klientus izmantot elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS), jo ar tās palīdzību iespējams sekot līdzi izlietotās degvielas daudzumam un pieejamajam atlikumam.
 
 
 
Zivsaimniecības un valsts atbalsta departaments
Valsts atbalsta daļa
Tālrunis: 67027326, 67027204
 
Klientu apkalpošanas daļa
Tālrunis: 67095000
 

<< Atpakaļ