Engures novads

Paziņojums par Domes lēmumu - SKY PORT ierosinātās darbības paplašināšana22-12-2015

Pamatojoties uz 16.11.2015. Administratīvās rajona tiesas spriedumu, Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu, Vides pārraudzības valsts biroja Atzinumu Nr.6. (12.12.2014.), likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 22.panta otro daļu un 23.pantu, 13.01.2015. MK noteikumu Nr. 18. „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību”, kā arī atkārtoti izvērtējot ieinteresēto institūciju, pašvaldību un sabiedrības viedokli, paziņojam, ka Engures novada Dome savā 2015.gada 15.decembra sēdē nolēma akceptēt SIA „SKY PORT” (iepriekšējais nosaukums SIA „Tukums Airport”) paredzēto darbību „Tukuma lidostas (tagad „Jurmala Airport” darbības paplašināšana” 2. Alternatīvu: Lidostas ēkas un izbūvētās infrastruktūras lietojumu, bez pašreizējā lidojumu skaita palielinājuma, saskaņā ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un Vides pārraudzības valsts biroja 2014.gada 12.decembra Atzinuma Nr.6. nosacījumiem.

Paredzētā darbības vieta: zemes vienības „Lidosta Jūrmala” (bij. „Lidosta Tukums”), (9082 008 0173), „Klurgas” (9082 008 0286) (bij. „Lidlauks Tukums” (9082 008 0112) un „Lidlauks” (bij. „Lidlauks Tukums”) (apzīmējums kadastrā 9082 008 0280) Smārdes pagastā, Engures novadā.
 
Ar pilnu lēmuma saturu var iepazīties ŠEIT.
 
Ar ietekmes uz vidi ziņojumu un Atzinumu var iepazīties SIA „Tukums Airport” (juridiskā adrese: Lestenes iela 5, Rīga, LV-1002) atbildīgā persona Jānis Bokums; tālr. +371 27800650 un Engures novada Domes būvvaldē, (adrese: Jaunā iela 9, Smārde, Smārdes pagasts Engures novads) tālr. 63192110, 63107214
 
 

<< Atpakaļ