Engures novads

Paziņojums par iesniegtu papildus informāciju "Jūrmala Airport" IVN novērtējumā22-09-2016

2016. gada 16. septembrī Vides pārraudzības valsts birojā ir iesniegta papildu informācija ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma lidlauka „Jurmala Airport” darbības paplašināšanai.

Vides pārraudzības valsts biroja (Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga, tālr. 67321173, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv) lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu pieņemts 2015. gada 9. februārī.
2016. gada 16. septembrī Vides pārraudzības valsts birojā ir iesniegta papildu informācija ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma lidlauka „Jurmala Airport” darbības paplašināšanai.
Vides pārraudzības valsts biroja (Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga, tālr. 67321173, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv) lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu pieņemts 2015. gada 9. februārī.
Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA „SKY PORT” (Lestenes iela 5, Rīga, LV-1002, tālr.: 67621371, reģ. Nr. 50003733321).
Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu sagatavojusi SIA “Eirokonsultants” (Elizabetes iela 2, Rīga, LV-1010, tālr.: 29209717, reģ. Nr. 40003403888).
Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu, ieskaitot papildu informāciju "II pielikuma trokšņa kartes pēc MK noteiktajiem standartiem", var iepazīties internetvietnē www.eiroprojekts.lv/Jurmala.
 
 
SIA “SKY PORT”
 
 

<< Atpakaļ