Engures novads

PAZIŅOJUMS PAR „JURMALA AIRPORT” IVN ZIŅOJUMA IESNIEGŠANU VIDES PĀRRAUDZĪBAS BIROJĀ21-07-2016

2016. gada 19. jūlijā Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga, tālr. 67321173, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv) ir iesniegta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma lidlauka „Jurmala Airport” darbības paplašināšanai aktuālā redakcija.

Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu pieņemts 2015. gada 9. februārī.
Paredzētās darbības ierosinātājs bija SIA “Tukums Airport”, kopš 2015. gada 22. oktobra – SIA „SKY PORT” (Lestenes iela 5, Rīga, LV-1002, tālr.: 67621371, reģ. Nr. 50003733321).
Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu sagatavojusi SIA “Eirokonsultants” (Elizabetes iela 2, Rīga, LV-1010, tālr.: 29209717, reģ. Nr. 40003403888).
Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu var iepazīties:
  • Engures novada domē („Pagastmāja”, Smārde, Smārdes pagasts, Engures novads);
  • Tukuma novada domē (Talsu iela 4, Tukums);
  • internetvietnē www.eirokonsultants.lv/Jurmala
 
SIA “SKY PORT”
 

<< Atpakaļ