Engures novads

Paziņojums par SIA „SKY PORT” iesniegumu18-10-2016

2016.gada17.oktobrī Engures novada Domē saņemts SIA „SKYPORT” (Reģ. Nr. LV50003733321) iesniegums ar lūgumu akceptēt paredzēto darbību pamatojoties uz likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 22.pantu.

Paredzētās darbības nosaukums: lidlauka „Jurmala Airport” darbības paplašināšana.
Paredzētās darbības norises vieta: Engures novada Smārdes pagastā nekustamajos īpašumos „Lidosta Tukums” (tagad „Lidosta „Jūrmala””) (kadastra Nr. 9082 008 0173), „Klurgas” (kadastra Nr. 9082 008 0112; zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9082 008 0286) un „Lidlauks” ( kadastra Nr. 9082 008 0290; zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9082 008 0280).
Sagatavotais ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums pieejams mājas lapā: www.eiroprojekts.lv/Jurmala
Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB) sagatavotais atzinums par ziņojumu pieejams VPVB mājas lapā: http://www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/projekti/?status=3&id=2524
Paredzētās darbības ierosinātāja SIA „SKY PORT” adrese: Lestenes iela 5, Rīga, LV-1002;
Kontaktpersona: Jānis Bokums; tālr. +371 27800650
Elektroniskā pasta adrese: janis@jurmalaairport.com
 
 

<< Atpakaļ