Engures novads

Paziņojums rūpnieciskās un pašpatēriņa zvejas zvejniekiem28-08-2018

Engures novada dome aicina Engures un Lapmežciema pagasta pārvaldēs iesniegt zvejas rīku pieprasījuma iesniegumus 2019.gadam:

- Rūpnieciskajai zvejai no 3. septembra – 1. oktobrim,
- Pašpatēriņa zvejai no 3.septembra – 15. oktobrim.
 
 
 
 
Engures pagasta pārvalde
63161234
Lapmežciema pagasta pārvalde 
63163230

<< Atpakaļ