Engures novads

Plānojam jau rudeni un aicinām uzņēmumus pieteikties Latvijas nacionālajā kopstendā izstādē "Riga Food 2018"14-03-2018

Agroresursu un ekonomikas institūts (AREI) aicina uzņēmumus pieteikties vietai plašajā un atpazīstamajā Latvijas kopstendā izstādē "Riga Food 2018". Izstāde norisināsies no 5. līdz 8.septembrim Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā, Rīgā, Ķīpsalas ielā 8.

Izmaksas:
Neaprīkota platība EUR 69/m2 (bez PVN). Minimālā iespējamā laukuma platība - 10,5 m2, kurā ietilps koptelpām (virtuvei un noliktavai) vajadzīgā platības daļa (līdz 1,5m2);
Dalības maksa EUR 99 (bez PVN).
Iesniedzamie dokumenti jānosūta elektroniski- ieskanēti un parakstīti, adresējot Andrai Ūdrei (andra.udre@arei.lvlīdz š.g.9.aprīlim. Oriģināli jānosūta pa pastu vai jāiesniedz personīgi Rīgā, Struktoru ielā 14, LV-1039.
 
Pēc izstādes Dalībnieks var saņemt līdzfinansējumu līdz20% no iepriekš apmaksātās neaprīkotas ekspozīcijas platības maksas. Līdzfinansējums tiek aprēķināts par Dalībnieka platību, kas nepārsniedz 18 m2. Gadījumā, ja pretendentu iesniegumos norādītā līdzfinansējuma summa pārsniedz līdzfinansējumam plānoto kopējo finansējumu, AREI veic noteiktās atbalsta intensitātes proporcionālu sadalījumu.
Katram izstādes dalībniekam tiek nodrošināts kopīgs un vienots, pilnībā aprīkots stends- dizains, būve, uzņēmuma produkcijas paraugu vitrīna, 1 info lete, 1 bāra krēsls, apspriežu galds ar 4 krēsliem, atkritumu tvertne, grīdas segums, produkcijas noliktava, stenda tīrīšana, elektrības pieslēgums, bukletu turētājs, uzņēmuma logo izvietošana stendā.
Uz līdzfinansējumu dalībai kopstendā var pretendēt Latvijā reģistrēts komersants, zemnieku saimniecība, kooperatīvā sabiedrība, kas darbojas lauksaimniecības un pārtikas produktu ražošanas un/vai tirdzniecības jomā, izņemot zivsaimniecības nozari.
 
Pieteikšanās dalībai kopstendā:
Pretendents iesniedz šādus dokumentus, kas pievienoti pielikumā:
  • Iesniegums līdzfinansējuma saņemšanai dalībai kopstendā, kas ir sagatavots datorrakstā latviešu valodā;
  • Uzskaites veidlapu de minimis saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
 
 
Vairāk informācijas: www.rigafood.lv.
  

<< Atpakaļ