Engures novads

Projekts "Senie amati - no tradīcijām līdz mūsdienām"18-07-2019

Latvijā svarīgi ir attīstīt mazo uzņēmējdarbību lauku apvidos, lai saglabātu lauku teritoriju apdzīvotību un nodrošinātu vietējos iedzīvotājus ar darbu pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, tādejādi mēģinātu mazināt urbanizācijas procesu, kas jau no kartes izdzēsis daudzas apdzīvotas vietas. Amatnieki, mājražotāji, dažādu pakalpojumu sniedzēji- tie ir cilvēki, kas strādā un dzīvo laukos un ir ļoti svarīgi, lai viņu bizness attīstītos un varētu ar darbu un iztiku nodrošināt ne tikai sevi, bet varbūt arī vēl kādu vietējo iedzīvotāju, tāpēc šī projekta ietvaros paredzētas aktivitātes, kas palīdzētu vietējiem amatniekiem un arī citu jomu uzņēmējiem attīstīties, meklēt un saskatīt jaunas iespējas un tās izmantot. Sadarboties, kooperēties un darīt zināmu sabiedrībai par daudzu uzņēmumu lieliskajām precēm un pakalpojumiem.

Biedrība „Partnerība laukiem un jūrai” šī projekta ietvaros realizēs šādas aktivitātes:
· pieredzes apmaiņas pasākumi Ziemeļīrijā, Latvijā, Somijā un Meksikā;
· apmācības mazajiem uzņēmējiem par mārketingu un radošu pieeju klientiem;
· vietējās uzņēmējdarbības popularizēšana partnerības veidotajā video materiālā par mazo uzņēmējdarbību novados;
· vietējo uzņēmēju produkcijas vai tās prototipa izvietošana reklāmas stikla vitrīnās, kuras tiks novietotas publiskās vietās Engures un Tukuma novados;
· noieta tirgus attīstības veicināšana mazajiem uzņēmējiem.
 
Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumā „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”, projekta Nr. 19-00-A019.333-000002.
 
E-pasts: info.uznemeji@gmail.com

<< Atpakaļ