Engures novads

Sociālos un radošos uzņēmējus aicina piedalīties kontaktu veidošanas pasākumā28-02-2019

Seminārs tiek rīkots Interreg Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014 - 2020 projekta "Pārrobežu uzņēmējdarbības veicināšana sociālās un radošās industrijas nozarēs" (Social & Creative) ietvaros.

Projekts tiek īstenots sadarbojoties Rīgas plānošanas reģionam (projekta vadošais partneris), Nodibinājumam "Jauno uzņēmēju centrs "Jobs&Society"", Tartu Univeritātei un Tartu Radošās industrijas centram, sadarbībā ar biedrību "Sociālās inovācijas centrs". Projekts tiks īstenots periodā līdz 2019.gada maijam un tā laikā sociālās un radošās industrijas uzņēmumiem tiks piedāvāts piedalīties virknē pasākumu pārrobežu sadarbības veidošanai: gan iespēja doties pieredzes apmaiņas braucienos kopā ar Latvijas un Igaunijas radošajiem un sociālajiem uzņēmējiem un pašvaldību pārstāvjiem, gan piedalīties četru semināru apmācību modulī Latvijā un Igaunijā, gan apmeklēt projekta noslēguma pasākumu - izstādi/gadatirgu "Sociāls un radošs" Rīgā 13. aprīlī.
 
Rīgas plānošanas reģions aicina Jūs un Jūsu pašvaldības sociālos un radošos uzņēmējus piedalīties kontaktu veidošanas pasākumā Rīgā un Siguldā, kas notiks šī gada 5. martā. Informāciju par pasākumu skatīt ŠEIT
 
Programma angļu valodā ŠEIT.
 
Pasākuma darba valoda: angļu valoda
 
Reģistrācija apmācībām ŠEIT.
 
Uzņēmēju ievērībai: dalība ir bez maksas.
 

<< Atpakaļ