Engures novads

Vide un iedzīvotāji

Engures novadā dzīvesvietu deklarējuši 7973 iedzīvotāji. Tautas skaitīšanas dati liecina, ka Engures novadā patlaban ir tendence iedzīvotāju skaitam pieaugt vai saglabāties nemainīgam.
 
 
Smārdes pagasts
Teritorija 215,4 km², apdzīvotības blīvums 13,3 cilvēki/km², pašvaldībā atrodas 4 ciemi- Smārde, Milzkalne, Rauda un Cērkste.
Smārdes pagastā savu dzīvesvietu deklarējuši 2874 cilvēki.
Iedzīvotāju sadalījums pa ciemiem:
 • Smārdē - 734 iedzīvotāji
 • Milzkalnē - 689 iedzīvotāji
 • Raudā - 354 iedzīvotāji
 • Cērkstē - 184 iedzīvotāji
Smārdes pagasts ir lielākais pagasts teritorijas ziņā Tukuma rajonā, robežojas ar Lapmežciema, Engures, Slampes, Sēmes pagastiem, Tukuma un Jūrmalas pilsētām.

Pagasta teritorijā atrodas Valguma ezers, Slocenes upe. Gandrīz pusē no pagasta teritorijas ir ierobežota saimnieciskā darbība, jo 39% no pagasta teritorijas aizņem Ķemeru nacionālais parks (ĶNP), Milzukalna dabas liegums (115 m v.j.l.) un Slocenes ieleja ar apkārtējo ainavu kā kompleksais dabas liegums. 53% no pagasta teritorijas aizņem meži.

Pagastā labi attīstīta uzņēmējdarbība, darbojas spēcīgi uzņēmumi ceļu būvē, zivju apstrādē, kokapstrādē, tūrismā, lauksaimniecībā, u.c. Smārdes pagasts ietilpst mazāk labvēlīgajā apvidū (MLA).
 
 
Lapmežciema pagasts
Teritorija 49,1 km², pagasts stiepjas gar Rīgas jūras līci,  2472 iedzīvotāji, apdzīvotības blīvums 50,3 cilvēki/km², pašvaldībā atrodas 5 ciemi: Lapmežciems, Bigauņciems, Ragaciems, Antiņciems, Čaukciems.

Lapmežciema pagasta teritorija robežojas ar Jūrmalas pilsētu, Smārdes un Engures pagastiem.

Lapmežciema pagasta īpatnība ir tāda, ka visa tā teritorija ir pakļauta vai nu Aizsargjoslu likumā noteiktās Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas vai Ķemeru nacionālā parka (ĶNP) likumu normām. 97 % Lapmežciema pagasta teritorijas ietilpst Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas ierobežotas saimnieciskās darbības joslā. Paralēli tam, ĶNP 100 % Lapmežciema novada teritorijas ietilpst Ķemeru nacionālajā parkā. Novada teritorijā atrodas arī Kaņiera ezers.

Novadā labi attīstīta zvejniecība un zivju apstrāde, mazumtirdzniecība, tūrisms.
 
Engures pagasts
Teritorija 133 km², apdzīvotības blīvums 21,5 cilvēki/km², pašvaldībā atrodas astoņas apdzīvotas vietas- Engure, Abragciems, Plieņciems, Apšuciems, Klapkalnciems, Ķesterciems, Bērzciems un Ezermuiža. Engures pagasts robežojas ar Talsu rajonu Mērsraga un Ķūļciema pagastiem, Smārdes, Lapmežciema, Zentenes, Sēmes pagastiem. Engures pagasts atrodas 70 km no Rīgas un stiepjas 43 km garumā gar Rīgas jūras līča piekrasti.
Engures pagastā savu dzīvesvietu deklarējuši 2777 iedzīvotāji.Iedzīvotāju sadalījums pa ciemiem:
 • Engure -1625
 • Bērzciems - 240
 • Plieņciems - 235
 • Ķesterciems - 227
 • Apšuciems - 189
 • Klapkalnciems - 178
 • Ezermuiža - 66
 • Abragciems - 17

Lielāko pagasta teritorijas daļu aizņem meži - 8508,1 ha jeb 64 % no kopējās platības, lauksaimniecībā izmantojamā zeme aizņem tikai nelielu daļu teritorijas, t.i. 1159 ha, jeb 8,7 % no kopējās platības. Visizplatītākais augšņu tips ir smilts. Pagastā ir trešais lielākais ezers Latvijā - Engures ezers, kurš ir 4,5 km plats un 18 km garš.

90 % Engures  pagasta ir ierobežota saimnieciskā darbība, jo teritorija ietilpst Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas, Engures ezera dabas parka, Ķemeru nacionālā parka, kompleksā dabas lieguma „Plieņciema kāpa’  lieguma ierobežotas saimnieciskās darbības joslās.

Pagastā sekmīgi darbojas zivju apstrādes uzņēmumi: SIA "Unda", SIA “Bērzciems” kā arī vairāki kokapstrādes, tūrisma , u.c. uzņēmumi.