Engures novads
Aicina saudzēt dabu – būvēt putniem piemērotus putnu būrīšus

Aicina saudzēt dabu – būvēt putniem piemērotus putnu būrīšus

13-04-2021
Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) informē, ka diemžēl katru gadu saskaras ar putniem neatbilstošu un pat bīstamu putnu būrīšu izgatavošanu gan pašvaldības un to institūciju rīkotos pasākumos, gan šādu būrīšu izlikšanu pašvaldības teritorijā.
Uzmanību: Roņu mazuļi pludmalē - apbrīno, bet neaiztiec!

Uzmanību: Roņu mazuļi pludmalē - apbrīno, bet neaiztiec!

19-02-2021
Katru pavasari Latvijas piekrastē gan apdzīvotās vietās, gan ārpus tām sastopami pelēkā roņa Halichoerus grypus mazuļi, kas ir īpaši aizsargājama roņu suga. Šādās situācijās tie ir ļoti neaizsargāti un pakļauti dažādiem riskiem, no kuriem būtiskākais – dzīvniekus traucē un sakož savā vaļā palaisti suņi. Lai skaidrotu, kāda ir pareiza rīcība, liedagā pamanot roņu mazuli, Dabas aizsardzības pārvalde daudzviet piekrastē izvietojusi informatīvos plakātus.
Notiks gaisvadu līniju apsekošana ar helikoptera lidojumiem

Notiks gaisvadu līniju apsekošana ar helikoptera lidojumiem

26-11-2020
Informējam, ka laika posmā no 24.11.2020 līdz 21.12.2020 notiks gaisvadu līniju apsekošana ar helikoptera lidojumiem, saskaņā ar AS “Augstspriegumu tīkls” un SIA “REM PRO” noslēgto līgumu par gaisvadu līniju apsekošanu. Lidojuma augstums 76,2-304,8m. Mērījumus veiks tikai gar gaisvadu līnijām.
VARAM informē par gaisa piesārņojuma avotiem

VARAM informē par gaisa piesārņojuma avotiem

16-11-2020
Gaisa kvalitātes mērījumi norāda – gaisa piesārņojums dažviet Latvijā ir augsts un tas  būtiski ietekmē iedzīvotāju veselību. Piesārņojumu veido arī pavisam smalkas, neredzamas putekļu daļiņas, kuras pastāvīgi ieelpojot, tiek nodarīts kaitējums veselībai. Tādēļ Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija īsteno kampaņu “Zini kaitīgos gaisa piesārņojuma avotus! Neradi tos pats!”, ar mērķi izglītot iedzīvotājus par ilgtermiņa rīcībām valsts un pašvaldību līmenī, kā arī par individuālām darbībām, lai gaisa piesārņojumu mazinātu.
Šķiro sadzīves atkritumus pareizi!

Šķiro sadzīves atkritumus pareizi!

27-10-2020
SIA "AAS "Piejūra"" atgādina par pareizu sadzīves atkritumu šķirošanu un to, cik nozīmīga loma ir atkritumu šķirošanai ilgtermiņā. Kā šķirot pareizi, skaties pievienotajā attēlā.
Ministrs Pūce viesojas SIA "AAS "Piejūra"" poligonā "Janvāri"

Ministrs Pūce viesojas SIA "AAS "Piejūra"" poligonā "Janvāri"

27-10-2020
2020. gada 14. oktobrī vizītē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības (VARAM) ministrs Juris Pūce apmeklēja SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” cieto sadzīves atkritumu (CSA) poligonu “Janvāri”, kurā piedalījās arī SIA “AAS “Piejūra”” kapitāldaļu turētāji.
Milzkalnē novērota reta dabas parādība - karsta kritene

Milzkalnē novērota reta dabas parādība - karsta kritene

20-10-2020
Netālu no Šlokenbekas muižas, Milzkalnē, vienā no lauksaimniecības zemes gabaliem šī gada oktobrī izveidojusies neliela karsta kritene. No blakus dzīvojošo iedzīvotāju sniegtās informācijas zināms, ka šajā apvidū ir vairāki pazemes sēravoti, kuri, iespējams, ir veicinājuši šo dabas parādību.
22. oktobrī videokonference par ĶNP dabas aizsardzības plāna uzsākšanu

22. oktobrī videokonference par ĶNP dabas aizsardzības plāna uzsākšanu

01-10-2020
Atgādinām, ka ir uzsākta īpaši aizsargājamās dabas un Natura 2000 teritorijas – Ķemeru nacionālā parka – dabas aizsardzības plāna izstrāde. 22. oktobrī pl.17.00 notiks plāna uzsākšanas videokonference, kurā būs iespēja tiešsaistē uzdot jautājumus plāna izstrādātājiem un iesaistītajām valsts institūcijām.
19. oktobrī publiskā apspriešana par Plieņciema kāpas attīstību

19. oktobrī publiskā apspriešana par Plieņciema kāpas attīstību

21-09-2020
Atgādinām, ka 2020. gada 19. oktobrī plkst. 18.00 notiks tiešsaistes (attālināta) informatīvā sanāksme par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, dabas lieguma “Plieņciema kāpa” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu. Aicinām iedzīvotājus, zemju īpašniekus, uzņēmējus un ikvienu interesentu iesaistīties un piedalīties informatīvajā sanāksmē, lai saņemtu aktuālo informāciju un savlaicīgi paustu konstruktīvu viedokli par turpmāko teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu!

Ar 14. oktobri mainījusies bioloģiski noārdāmo atkritumu nodošanas maksa

14-09-2020
SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "Piejūra"" informē, ka ar 2020. gada 14. oktobri mainīsies bioloģiski noārdāmo atkritumu nodošanas maksa Tukuma (Tukums, Dienvidu iela 1), Jūrmalas (Jūrmala, Ventspils šoseja 61) pārkraušanas-šķirošanas stacijā un poligonā “Janvāri” (Talsu novads, Laidzes pagasts).
Migrējošo putnu atbaidīšana no sējumiem

Migrējošo putnu atbaidīšana no sējumiem

01-04-2020
Jaunu atļauju izsniegšana putnu atbaidīšanai no sējumiem ar šaušanas metodi var radīt negatīvas sekas gan migrējošo un ligzdojošo zosu populācijai, gan var dot iemeslu Eiropas Komisijai sākt pārkāpumu procedūru pret Latviju par Putnu direktīvas neievērošanu, līdz ar to Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) atļauju izsniegšanu zosu limitētai ieguvei neplāno palielināt. Turklāt sējumu pasargāšanai no migrējošajiem putniem atbaidīšana ar šaušanas metodi nav vienīgā iespēja.
Dabas takās aicina ievērot principu "Dabā ejot. Ko atnesi, to aiznes!"

Dabas takās aicina ievērot principu "Dabā ejot. Ko atnesi, to aiznes!"

01-04-2020
Covid-19 pandēmijas laikā būtiski pieaudzis dabas taku un objektu apmeklētāju skaits. Diemžēl proporcionāli pieaudzis arī dabā atstāto atkritumu apjoms, tāpēc Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) aicina ikvienu aizdomāties par sevis radīto ietekmi uz dabu un atpūtas laikā radīto tukšo iepakojumu pašiem aizvest prom.
Piekrastes zvejniekiem kompensēs roņu radītos zaudējumus

Piekrastes zvejniekiem kompensēs roņu radītos zaudējumus

01-04-2020
31. martā, valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos Ministru kabineta (MK) noteikumus “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Kompensācijas shēma par nozvejas zaudējumiem, kurus radījuši aizsargājamie zīdītāji”» MK noteikumi nosaka kārtību, kā tiks sniegts finansiāls atbalsts piekrastes zvejniekiem, lai segtu aizsargājamo zīdītāju (roņu) radītos zaudējumus to zvejas rīkiem un nozvejai.
Biotopa konstatēšana ir kompliments tā īpašniekam

Biotopa konstatēšana ir kompliments tā īpašniekam

04-03-2020
Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotajā dabas skaitīšanā ir apkopota informācija par 2019. gada konstatētajiem bioloģiski vērtīgajiem zālājiem (BVZ), un ir izsūtītas vēstules vairāk nekā 5 000 īpašnieku, kuru īpašumi apsekoti pērn un tajos konstatēti ES nozīmes aizsargājami zālāju biotopi jeb BVZ.
Talka Engures ezera Orhideju takā

Talka Engures ezera Orhideju takā

03-02-2020
14. februārī pl. 10.00 pie Orhideju takas dabas parkā "Engures ezers" kaļķainā zāļu purva apauguma novākšanas talka. Pieteikšanās līdz 10. februārim.
Talka pie Kaņieru niedrāju laipas

Talka pie Kaņieru niedrāju laipas

30-01-2020
Dabas aizsardzības pārvalde, 8. februārī pl. 11.00. aicina piedalīties kopīgā dabas talkā Zāļu Purvā, pie Kaņieru niedrāju laipas. Tajā iniciatīvas “Daru labu dabai” ietvaros kopīgiem spēkiem plānots krūmu ciršana, vākšana un dedzināšana zāļu purvā.
Arheologu pētījumi Engures apkaimē atklāj līdz šim nezināmo

Arheologu pētījumi Engures apkaimē atklāj līdz šim nezināmo

21-01-2020
Arheologu pētījumi Engures apkaimē apliecina, ka minētā vieta Kurzemes un Zemgales hercogistes laikos 17.–18. gadsimtā bijusi nozīmīgs ražošanas centrs – agrāk bija zināms, ka Engurē pastāvējusi hercogistes dzelzs manufaktūra, taču tagad konstatētas arī vismaz 1000 kokogļu ieguves vietas. Metālu kausēja Engurē, bet ogles procesa nodrošināšanai dedzināja apkaimes mežos.
Izstrādāts kompensāciju mehānisms par roņu radītajiem postījumiem

Izstrādāts kompensāciju mehānisms par roņu radītajiem postījumiem

06-12-2019
Lai nodrošinātu Latvijas unikālo dabas vērtību un sugu daudzveidības pastāvēšanu nākotnē, dabas skaitīšanas ietvaros top sugu aizsardzības plāni, kas apkopo zinātniskos datus par konkrēto sugu, izplatību, populāciju, kā arī tiek sniegti ieteikumi un rekomendācijas sugas aizsardzībai.
Uzsākti atmežošanas darbi Ķemeru Nacionālā parka Zaļajā purvā

Uzsākti atmežošanas darbi Ķemeru Nacionālā parka Zaļajā purvā

17-09-2019
Lai dabiskajam augstajam purvam palīdzētu ātrāk atjaunoties, Ķemeru Nacionālā parka Zaļajā purvā sākta teritorijas atbrīvošana no kokiem, kā to paredz Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā projekta “Hydroplan” sagatavotais purva atjaunošanas plāns.
Aicinājums piedalīties Pasaules talkā

Aicinājums piedalīties Pasaules talkā

10-09-2019
Kustība "Lielā talka" un Latvijas Pašvaldību savienība aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju šī gada 21. septembrī pievienoties akcijai "World Cleanup Day" (WCD) jeb Pasaules talkai, lai kopīgiem spēkiem ar citiem Pasaules iedzīvotājiem padarītu mūsu pasauli tīrāku, zaļāku un skaistāku. Mums ir jādomā par nākamajām paaudzēm, lai tās var droši dzīvot uz skaistas un veselīgas planētas. Pasaules talkas galvenais mērķis ir apvienot cilvēkus cīņā ar globālo piesārņojumu un klimata pārmaiņām.
Ķemeru Nacionālais parks aicina uz siena talku zāļu purvā

Ķemeru Nacionālais parks aicina uz siena talku zāļu purvā

12-08-2019
Turpinot iniciatīvu “Daru labu dabai” Ķemeru Nacionālais parks sestdien, 17. augustā aicina dabas draugus atvēlēt laiku un darbu, iesaistoties siena talkā zāļu purvā un palīdzot atjaunot vērtīgas purva augu dzīvotnes.
Saudzē savu ezeru!

Saudzē savu ezeru!

26-07-2019
Jau trešo gadu Latvijā līdz ar pārējām piecām biotopu grupām tiek vērtēti arī Latvijas saldūdeņi. Triju sezonu ietvaros plānots apsekot 2 000 Latvijas ezerus un upes ar kopgarumu 40 000 kilometri. Līdz šim apsekoto ezeru, upju dati liecina, ka izcila vai laba kvalitāte ir tikai pusei Latvijas ezeru un nedaudz vairāk kā trešdaļai upju posmu. Ikdienā saldūdeņi veic daudzas funkcijas, kas cilvēka acij paliek apslēptas, piemēram, tas ir dzīvības un pašattīrīšanās nodrošinātājs, daudzveidīga dzīvotne un migrācijas koridors, plūdu un palu regulētājs, klimata veidotājs utt. Tie var veikt visu augstākminēto iekams paši ir tīri. Diemžēl cilvēka darbībai ir ļoti liela nozīme saldūdeņu kvalitātes izmaiņu procesā.
Zaļajam purvam palīdzēs efektīvāk atjaunoties

Zaļajam purvam palīdzēs efektīvāk atjaunoties

04-06-2019
Lai veicinātu ātrāku Ķemeru Nacionālā parka Zaļā purva atjaunošanos pēc pērn veiktajiem mitrāju atjaunošanas darbiem vērienīgajā projektā “HYDROPLAN”, Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) tuvākajā laikā plāno teritoriju atbrīvot no kokiem.
Jūra mūsu bagātība VIDEO

Jūra mūsu bagātība VIDEO

01-04-2019
Mūsu jūras mēslu savācējs SURF RAKE šogad uzsāks primo darba sezonu Latvijā. Skaties video! (realizēts EJZF starpteritoriju sadarbības projekta “Jūras aļģu sanesumu izvērtēšanas un apsaimniekošanas plāna izstrāde Latvijas piekrastē” ietvaros, projekta Nr. 17-00-F043.0442-000001)
Pastaigās piekrastē aicina suņus turēt pavadā

Pastaigās piekrastē aicina suņus turēt pavadā

18-03-2019
Roņu mazuļu un arī četrkājaino draugu drošības labā - aicina pastaigās piekrastē suņus turēt pavadā. Dabas aizsardzības pārvalde pēdējo dienu laikā saņem arvien vairāk aculiecinieku zvanu par piejūrā cilvēku nepieskatītiem suņiem, kas mēģina kaitēt roņu mazuļiem – tos biedējot ar riešanu vai pat ievainojot. Suņa kodumu dēļ aprāvusies arī viena Rīgas Zoodārzā nogādātā ronēna dzīvība. Tādēļ dabas speciālisti aicina brīvdienās, baudot pastaigas pludmalē, suņus nelaist brīvsolī, bet turēt pie pavadas. Tā tiks pasargāti gan no jūras sildīties izlīdušie un bieži vien novārgušie ronēni, gan paši mājas mīluļi un to saimnieki.
Ķemeru Nacionālā parka jaunie reindžeri monitorē krokainās rozes un rada jaunas aktivitātes tūristiem

Ķemeru Nacionālā parka jaunie reindžeri monitorē krokainās rozes un rada jaunas aktivitātes tūristiem

14-03-2019
Dabas aizsardzības pārvalde (Pārvalde) skolēnu pavasara brīvlaikā, 11.-12. martā, Ķemeru Nacionālā parka jaunajiem reindžeriem organizēja pasākumu, kura laikā jaunieši kopā ar Pārvaldes speciālistiem monitorēja invazīvās augu sugas – krokainās rozes – izplatību divus kilometrus garā kāpu posmā Ķemeru Nacionālā parka (ĶNP) piekrastē. Veiktais darbs šā gada pavasarī palīdzēs Pārvaldei plānot invazīvās sugas apkarošanas darbus.
Dabas aizsardzības pārvalde aicina uz talku Kaņiera ezera piekrastē

Dabas aizsardzības pārvalde aicina uz talku Kaņiera ezera piekrastē

13-03-2019
Dabas aizsardzības pārvalde sestdien, 16. martā, plkst. 11.00 aicina Lapmežciema un apkārtnes iedzīvotājus, kā arī citus interesentus piedalīties dabas talkā Ķemeru Nacionālajā parkā (ĶNP). Tajā iniciatīvas “Daru labu dabai” ietvaros kopīgiem spēkiem no kokiem un krūmiem plānots atbrīvot Kaņiera ezera piekrastē esošo kadiķu audzi, kā arī iejusties namdaru lomā, palīdzot parka darbiniekiem savest kārtībā tūristu iemīļoto Kaņiera niedrāja (pontonu) laipu, kas pērnā gada novembrī cieta no vandālisma.
Engures novada teritorija ir tikusi apsekota dabas skaitīšanas ietvaros

Engures novada teritorija ir tikusi apsekota dabas skaitīšanas ietvaros

28-02-2019
Pērn arī Engures novada teritorija ir tikusi apsekota dabas skaitīšanas ietvaros, uzskaitot Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamos biotopus – viendabīgas teritorijas, kurās sastopama liela bioloģiskā daudzveidība, piemēram, 1) bioloģiski vērtīgi zālāji, 2) dabiskoties sākušās mežaudzes, 3) purvi, 4) cilvēka mazietekmēta jūras piekraste un kāpas, 5) upes, ezeri, 6) alas un iežu atsegumi.
Pūču nakts Ķemeru Nacionālajā parkā

Pūču nakts Ķemeru Nacionālajā parkā

25-02-2019
Aicinot iepazīt noslēpumainos nakts putnus – pūces, Dabas aizsardzības pārvaldes (Pārvaldes) dabas izglītības centrs “Meža māja” sestdien, 9. martā, ielūdz uz Pūču nakti Ķemeru Nacionālajā parkā. Tās laikā ikviens varēs izzināt pūču paradumus, iemācīties tumsas apstākļos atpazīt to balsis, kā arī uzzināt aktuālākos pūču pētījumu rezultātus Latvijā.
Roņu laiks klāt: Saulkrastu pludmalē atrasts pirmais ronēns

Roņu laiks klāt: Saulkrastu pludmalē atrasts pirmais ronēns

22-02-2019
Saulkrastu pludmalē atrasts pirmais šā gada ronēns, kas liecina, ka pavisam drīz Latvijas piekrastē parādīsies arvien vairāk mazuļu. Tādēļ Dabas aizsardzības pārvalde aicina atpūtniekus brīvdienās, baudot pastaigas pludmalē, būt uzmanīgiem un, sastopot piekrastē ronēnus, tiem netuvoties un tos netraucēt – tie visticamāk piekrastē izlīduši sasildīties un uzkrāt spēkus.
Jauns rakstu krājums par Ķemeru Nacionālā parka mitrāju atjaunošanu

Jauns rakstu krājums par Ķemeru Nacionālā parka mitrāju atjaunošanu

15-02-2019
Dabas aizsardzības pārvalde izdevusi zinātnisku rakstu krājumu “Aktuāli biotopu un sugu dzīvotņu apsaimniekošanas piemēri Latvijā”, kas ļauj detalizēti iepazīties ar Ķemeru Nacionālā parka (ĶNP) mitrāju atjaunošanas projekta “Hydroplan” rezultātiem, kā arī vairākiem vērtīgiem biotopu un dzīvotņu atjaunošanas darbiem citās aizsargājamās dabas teritorijās.
Jūrmalā notiks koprades seminārs par piekrastes viedo attīstību

Jūrmalā notiks koprades seminārs par piekrastes viedo attīstību

14-02-2019
Kādu mēs vēlamies redzēt mūsu piekrastes teritoriju? Neskartu kā tūrisma pērli? Viedu, izmantojot inovatīvus tehnoloģiskus risinājumus? Zivrūpnieciski attīstītu, maksimāli izmantojot jūras bagātības? Ar attīstītām mazajām ostām? Ar augstu potenciālu veselības tūrismā un kurortoloģijā?
Zaļā pēcpusdiena Lapmežciema muzejā

Zaļā pēcpusdiena Lapmežciema muzejā

14-02-2019
Lai veicinātu sabiedrības izpratni par dažādām Latvijas dabai neraksturīgām augu un dzīvnieku sugām, Dabas aizsardzības pārvalde 28. februārī plkst. 16.00 Lapmežciema muzejā aicina uz izzinošu pasākumu “Svešinieki Latvijas dabā. Vai tie mūs apdraud?”. Uz pasākumu mīļi gaidīti Lapmežciema un apkārtnes iedzīvotāji, kā arī jebkurš cits interesents.
Februārī darba un interešu kolektīvi aicināti pieteikties talkām Kaņiera ezera salās

Februārī darba un interešu kolektīvi aicināti pieteikties talkām Kaņiera ezera salās

28-01-2019
Lai putniem nodrošinātu labvēlīgus ligzdošanas apstākļus, Dabas aizsardzības pārvalde februārī aicina darba un interešu kolektīvus pieteikties un īstenot Kaņiera ezera salu atkrūmošanu Ķemeru Nacionālajā parkā (ĶNP). Tā ir iespēja ne vien sniegt savu ieguldījumu dabas saglabāšanā, bet arī īstenot netradicionālu kolektīva saliedēšanās pasākumu dabā.
Starptautiskajā Mitrāju dienā aicina iepazīt purvu un citu mitrāju lomu klimata pārmaiņu mazināšanā

Starptautiskajā Mitrāju dienā aicina iepazīt purvu un citu mitrāju lomu klimata pārmaiņu mazināšanā

25-01-2019
Atzīmējot Starptautisko Mitrāju dienu, Dabas aizsardzības pārvalde sestdien, 2. februārī, plkst. 11.00 aicina piedalīties īpašā mitrāju saglabāšanas pasākumā Ķemeru Nacionālajā parkā. Tajā iniciatīvas “Daru labu dabai” ietvaros kopīgiem spēkiem plānots no kokiem un krūmiem atbrīvot Kaņiera ezera piekrastē esošo kaļķaino zāļu purvu, tā izveidojot labvēlīgākus augšanas apstākļus kadiķu audzēm.
TV pirmizrādi piedzīvos dokumentālā filma “Dabas skaitītāji”

TV pirmizrādi piedzīvos dokumentālā filma “Dabas skaitītāji”

15-11-2018
2018. gada 17. novembrī TV ekrānos būs redzama dokumentāla filma par vērienīgāko dabas inventarizāciju Latvijas vēsturē – dabas skaitīšanu, ko īsteno Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi. Filma tiks demonstrēta Latvijas Televīzijas 1. kanālā pl. 17.00.
Ķemeru Nacionālā parka jaunie reindžeri palīdz saglabāt smiltāju zālājus

Ķemeru Nacionālā parka jaunie reindžeri palīdz saglabāt smiltāju zālājus

26-10-2018
Ķemeru Nacionālā parka jaunie reindžeri skolēnu brīvlaikā 22. un 23. oktobrī Dabas aizsardzības pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) rīkotajā talkā iniciatīvas “Daru labu dabai” ietvaros piedalījās smiltāju zālāju sakopšanas talkā, tādējādi palīdzot saglabāt retā kukaiņa – parkšķa, ko dēvē arī par sarkanspārnu siseni – dzīvesvietu.
Noslēgusies akcija “Dod riepām otru dzīvi!”

Noslēgusies akcija “Dod riepām otru dzīvi!”

23-10-2018
No 13. līdz 21. oktobrim norisinājās SIA “Latvijas Zaļais fonds” organizētā dabai draudzīgā akcija – “Dod riepām otru dzīvi!”. Riepu nodošanas akcijā iesaistījās arī atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA “AAS “Piejūra”.
VIDEO: Biedrība "Partnerība laukiem un jūrai" īsteno piekrastes sakopšanas projektus

VIDEO: Biedrība "Partnerība laukiem un jūrai" īsteno piekrastes sakopšanas projektus

22-10-2018
Vides problēmas, kas saistītas ar jūras aļģēm un to sadalīšanās procesā radīto nepatīkamo smaku, jūras aizaugšana ar niedrēm, krasta erozija – sagādā bažas vietējiem Engures novada iedzīvotājiem, uzņēmējiem, pašvaldībām un vides dienestiem. Biedrība “Partnerība laukiem un jūrai” īsteno projektus, kas ar vairākām aktivitātēm ir sākuši problēmas risināt. Vairāk par projektu skatieties Talsu TV sižetā.
Nodod vecās riepas bez maksas!

Nodod vecās riepas bez maksas!

10-10-2018
No 13. līdz 21. oktobrim norisināsies dabai draudzīga akcija – “Dod riepām otru dzīvi!”. Šajā laikā desmit laukumos Latvijā ikvienam būs iespēja nodot vecās riepas bez maksas. Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums “Latvijas Zaļais fonds” aicina veidot mūsu Latviju tīru, bez liekiem kaitīgajiem atkritumiem!
Šo sestdien, 22. septembrī, notiks novada piekrastes sakopšana

Šo sestdien, 22. septembrī, notiks novada piekrastes sakopšana

19-09-2018
22. septembrī no pl. 10.00 līdz 14.00 notiks Engures novada piekrastes sakopšanas talka. Vides izglītības fonds un kampaņa “Mana jūra” ikvienu aicina pievienoties "Piekrastes Tīrradē" – iniciatīvai, kuras laikā kopīgiem spēkiem tiks sakopta visa 500 km garā Latvijas piekraste.
Ķemeru Nacionālajā parkā izveidota “kukaiņu viesnīca”

Ķemeru Nacionālajā parkā izveidota “kukaiņu viesnīca”

30-08-2018
Lai dotu iespēju iepazīt lidojošus, zumošus un lienošus dabas pārstāvjus – kukaiņus, Ķemeru Nacionālajā parkā pie Lielā Ķemeru tīreļa izvietota kukaiņu viesnīca, kuru ar Dabas aizsardzības pārvaldes un vietējo uzņēmēju atbalstu izveidojusi Pārvaldes praktikante Lūsija Allerija (Lucie Allery) no Francijas.
15. septembrī - aicinām ikvienu iestādīt savas ģimenes Laimes koku!

15. septembrī - aicinām ikvienu iestādīt savas ģimenes Laimes koku!

27-08-2018
Šī gada 15. septembrī norisināsies Vispasaules tīrības diena - World Clean Up Day un arī Lielās Talkas organizatori gatavojas šai dienai. Ar katru gadu Talkas ideja attīstās, tāpēc, domājot par valsts simtgadi, Latvijas iedzīvotāji tiek aicināti sēt un dēstīt “laimes kokus”, atzīmējot šo notikumu īpaši izveidotā kartē.
Ar krosa motocikliem sabojā zemsedzi Ķemeru Nacionālajā parkā

Ar krosa motocikliem sabojā zemsedzi Ķemeru Nacionālajā parkā

17-08-2018
Dabas aizsardzības pārvaldes vides inspektori vairākās vietās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās šajā vasarā konstatējuši, ka ar krosa motocikliem ievērojami bojāta mežu un kāpu zemsedze, kas var atstāt ilgstoši nelabvēlīgu ietekmi uz augiem un biotopiem.
Ķemeru Nacionālajā parkā notiks netradicionāla siena talka

Ķemeru Nacionālajā parkā notiks netradicionāla siena talka

16-08-2018
Lai palīdzētu izdzīvot daudzām retām un krāšņām zāļu purvos mītošām augu sugām, Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Ķemeru Nacionālā parka fondu otrdien, 21. augustā no plkst. 11.00 līdz 15.00 aicina brīvprātīgos uz netradicionālu siena talku zāļu purvā Kaņiera ezera apkārtnē, Ķemeru Nacionālajā parkā.
Ķemeru Nacionālā parka Ceļotāju diena – īpaši draudzīga Engures novada iedzīvotājiem

Ķemeru Nacionālā parka Ceļotāju diena – īpaši draudzīga Engures novada iedzīvotājiem

19-04-2018
Lai popularizētu Ķemeru Nacionālā parka dabas bagātības un tūrisma iespējas, sestdien, 5. maijā, Dabas aizsardzības pārvalde ikvienu interesentu aicina uz ikgadējo Ceļotāju dienu Ķemeru Nacionālajā parkā (ĶNP). Īpaši padomāts būs arī par vietējiem nacionālā parka iedzīvotājiem, piedāvājot bezmaksas transportu nokļūšanai it visās Ceļotāju dienas norises vietās.
Ķemeru Nacionālajā parkā Starptautisko Zemes dienu atzīmēs ar pasākumu “Plastmasas atkritumiem – NĒ”

Ķemeru Nacionālajā parkā Starptautisko Zemes dienu atzīmēs ar pasākumu “Plastmasas atkritumiem – NĒ”

19-04-2018
Atzīmējot Starptautisko Zemes dienu, kas šogad veltīta plastmasas piesārņojuma draudu mazināšanai, Dabas aizsardzības pārvaldes dabas izglītības centrs “Meža māja” svētdien, 22. aprīlī, plkst. 11.00, aicina ikvienu interesentu uz pasākumu „Plastmasas atkritumiem – NĒ!”. Pasākums notiks Ķemeru Nacionālajā parkā, “Meža mājā”, Ķemeros. Ieeja pasākumā – bez maksas.
Projekta par lielā dumpja dzīvesvietu atjaunošanu sociāli ekonomiskā vērtība – 2 miljoni eiro

Projekta par lielā dumpja dzīvesvietu atjaunošanu sociāli ekonomiskā vērtība – 2 miljoni eiro

19-04-2018
Šajā pavasarī pabeigti vērienīgi darbi lielajam dumpim piemērotas dzīves vides atjaunošanā Engures un Papes ezeros. Šajā Eiropas Savienības LIFE programmas atbalstītajā projektā, kuru Latvijas Dabas fonds īstenoja sadarbībā ar Pasaules Dabas fondu un Engures ezera dabas parka fondu, tika uzlabotas ekosistēmu funkcijas abos ezeros, atjaunotas degradētās lielā dumpja dzīves un barošanās vietas, kā arī veikti daudzi citi darbi četru gadu garumā. Projekta noslēgumā veikts projekta sociāli ekonomiskās ietekmes novērtējums, un pētnieki secinājuši, ka kopējā paveikto darbu ietekmes vērtība, izsakot naudā un atņemot veiktās investīcijas un uzturēšanas izmaksas, ir vairāk nekā divi miljoni eiro. Šāds sociāli ekonomiskās ietekmes novērtējums dabas aizsardzības projektam Latvijā veikts pirmo reizi.
Dabas aizsardzības pārvalde aicina uz Pasaules ūdens dienas pasākumu Ķemeru Nacionālajā parkā

Dabas aizsardzības pārvalde aicina uz Pasaules ūdens dienas pasākumu Ķemeru Nacionālajā parkā

19-03-2018
Lai pievērstu sabiedrības uzmanību ūdens kā pamatresursa jautājumiem, Dabas aizsardzības pārvaldes dabas izglītības centrs “Meža māja” sestdien, 24. martā Ķemeru Nacionālajā parkā aicina uz Pasaules ūdens dienas pasākumu „Ūdens dabā – daba ūdenī”. Interesentus sagaida aizraujoša lekcija, radošās darbnīcas un pastaiga dabā, meklējot dzīvību ūdenī.
Ķemeru Nacionālajā parkā pasākumā “Noslēpumainā pūču pasaule” šķetinās pūču mistēriju

Ķemeru Nacionālajā parkā pasākumā “Noslēpumainā pūču pasaule” šķetinās pūču mistēriju

02-03-2018
Atzīmējot ANO Pasaules savvaļas sugu dienu, Dabas aizsardzības pārvaldes (Pārvaldes) dabas izglītības centrs “Meža māja” svētdien, 11. martā aicina uz pasākumu Ķemeru Nacionālajā parkā “Noslēpumainā pūču pasaule”. Tā būs iespēja vairāk iepazīt šos noslēpumainos putnus, to paradumus, daudzveidību, kā arī iemācīties tumsas apstākļos atpazīt to balsis.
Dabas aizsardzības pārvalde aicina uz Zaļajām pēcpusdienām Engurē, Lapmežciemā un Smārdē

Dabas aizsardzības pārvalde aicina uz Zaļajām pēcpusdienām Engurē, Lapmežciemā un Smārdē

18-01-2018
Dabas aizsardzības pārvaldes (Pārvaldes) Pierīgas reģionālās administrācijas darbinieki februārī un martā Engures novada iedzīvotājus aicina uz atkalredzēšanos Zaļajās pēcpusdienās – 7. februārī plkst. 15.00 Engures saieta namā, 21. februārī plkst. 15.00 Lapmežciema muzejā, 7. martā plkst. 14.00 Smārdes pagasta bibliotēkā. Zaļajās pēcpusdienās Engurē un Lapmežciemā piedalīsies arī Engures novada domes pārstāvji, sniedzot jaunāko informāciju par novada attīstības plāniem.
Ikgadējā zivsaimniecības konference

Ikgadējā zivsaimniecības konference

27-11-2017
Konference notiks 30. novembrī Engures kultūras namā. Sākums pulksten 10.00. Konferences norisei varēs sekot arī tiešraidē mājaslapā www.laukutikls.lv http://www.laukutikls.lv/nozares/zivsaimnieciba/raksti/par-izaicinajumiem-nozare-zivsaimniecibas-gada-konference
Dabas aizsardzības pārvalde kopā ar iedzīvotājiem Engurē sakopj pelēko kāpu

Dabas aizsardzības pārvalde kopā ar iedzīvotājiem Engurē sakopj pelēko kāpu

04-10-2017
Dabas aizsardzības pārvalde (Pārvalde) sadarbībā ar Engures novada pašvaldību un Engures vidusskolu 28. Septembrī rīkoja talku Engures pelēkajā kāpā, uzlabojot augšanas apstākļus īpaši aizsargājamām augu sugām, tostarp pļavas silpurenei, kas šā gada pavasarī tur tika konstatēta ievērojamā daudzumā un prasa specifiskus augšanas apstākļus. Kopumā talkā piedalījās 25 cilvēki.
Aicinām Engures iedzīvotājus 28. septembrī iesaistīties pelēkās kāpas saglabāšanas darbos

Aicinām Engures iedzīvotājus 28. septembrī iesaistīties pelēkās kāpas saglabāšanas darbos

21-09-2017
Dabas aizsardzības pārvalde (Pārvalde) ceturtdien, 28. septembrī plkst. 11.00 Engures un apkārtnes iedzīvotājus aicina iesaistīties Engures teritorijā esošās pelēkās kāpas biotopa sakopšanas darbos, tā uzlabojot augšanas apstākļus daudzām īpaši aizsargājamām augu sugām, tostarp pļavas silpurenei, kas šā gada pavasarī Engures pelēkajā kāpā tika konstatēta ievērojamā daudzumā un prasa specifiskus augšanas apstākļus. Aicinot līdzdarboties dabas saglabāšanas darbos, Pārvalde vēlas ikvienu mudināt novērtēt sev apkārt sastopamās dabas vērtības. Talka notiks sadarbībā ar Engures novada pašvaldību un Engures vidusskolu.
ĶNP aicina uz pasākumu Jāņuzāļu burvība Dunduru pļavās

ĶNP aicina uz pasākumu Jāņuzāļu burvība Dunduru pļavās

16-06-2017
Šo sestdien, 17. jūnijā aicinām uz pasākumu "JĀŅUZĀĻU BURVĪBA DUNDURU PĻAVĀS". Šoreiz tas notiks Ķemeru NP tālākajā (no Ķemeru puses raugoties ) daļā, īpaši aicinot piedalīties Džūkstes un Slampes apkārtnes iedzīvotājus. Vairāk par pasākumu var uzzināt šeit:
Ķemeru Nacionālajā parkā atzīmēs Eiropas dabas un nacionālo parku dienu

Ķemeru Nacionālajā parkā atzīmēs Eiropas dabas un nacionālo parku dienu

22-05-2017
Atzīmējot Eiropas dabas un nacionālo parku dienu, Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) Pierīgas reģionālās administrācijas dabas izglītības centrs “Meža māja” sestdien, 27. maijā, plkst. 12.00 gan lielus, gan mazus interesentus aicina uz parku dienai veltītu pasākumu Ķemeru Nacionālā parka (ĶNP) Kaļķī (Jelgavas novada Valgundes pagastā). Šogad parku diena veltīta tematam “Mainās klimats, mainās daba un nacionālie parki”.
Ķemeru Nacionālais parks 6. maijā aicina uz Ceļotāju dienu

Ķemeru Nacionālais parks 6. maijā aicina uz Ceļotāju dienu

28-04-2017
Lai popularizētu atpūtu dabā un atklātu vasaras tūrisma sezonu, sestdien, 6. maijā, Ķemeru Nacionālajā parkā (ĶNP) norisināsies ikgadējā Ceļotāju diena, kas šogad veltīta ĶNP 20 gadu jubilejai un ES nozīmīgākās vides un klimata aizsardzības programmas “LIFE” (tulkojumā – “dzīvība”) 25. gadskārtai. To organizē Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālā administrācija sadarbībā ar ĶNP reģiona uzņēmējiem un vietējām pašvaldībām un LIFE programmas projektu ieviesējiem.
“Meža māja” 8. un 9. aprīlī aicina uz Pavasara putnu vērošanas dienām Ķemeru Nacionālajā parkā

“Meža māja” 8. un 9. aprīlī aicina uz Pavasara putnu vērošanas dienām Ķemeru Nacionālajā parkā

04-04-2017
Dabas aizsardzības pārvaldes dabas izglītības centrs (DAP DIC) “Meža māja” 8. un 9. aprīlī aicina iesaistīties Pavasara putnu vērošanas dienās Ķemeru Nacionālā parka (ĶNP) teritorijā. Tās šogad veltītas gada putnam – dzeltenajai cielavai. Piedāvājumā putnu vērošanas pārgājiens, autobusa ekskursija, radošās darbnīcas un putnu balsu atpazīšanas aktivitātes.
Izmaiņas MK noteikumos skar arī Engures novada dabas pieminekli "Sēra dīķi"

Izmaiņas MK noteikumos skar arī Engures novada dabas pieminekli "Sēra dīķi"

20-03-2017
Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) informē, ka stājušies spēkā Ministru kabineta 2017.gada 24.janvāra noteikumi Nr.46 „Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 17. aprīļa noteikumos Nr.175 „Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem””, kuros precizēta informācija par ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekli „Sēra dīķi”, kas atrodas Engures novada Lapmežciema pagasta teritorijā.
INFOGRAFIKA: Kā rīkoties, ja jūras krastā redzi roni?

INFOGRAFIKA: Kā rīkoties, ja jūras krastā redzi roni?

08-03-2017
Kā katru gadu, arī šogad paredzams, ka martā un aprīlī jūras krastā Engures novadā būs izkāpis neviens vien roņu mazulis. Joprojām mēs daudzi pareizu rīcību šādā situācijā nezinām. Sk. info afišā, kā rīkoties!
Skolēni čakli iesaistās makulatūras vākšanā

Skolēni čakli iesaistās makulatūras vākšanā

09-02-2017
Tieši jaunākā paaudze ir tā, kas rūpējās par atkritumu šķirošanu un apkārtējās vides saglabāšanu. Par to liecina arī gadu no gada pieaugošais dalībnieku skaits, kas čakli un ar lielu atbildību iesaistās makulatūras vākšanā. Mācību gada beigās maijā, SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” (AAS „Piejūra”) organizē svētkus, kuros piedalās visi makulatūras vācēji un saņem balvas. Uzvarētāji saņem apmaksātu transportu ekskursijai pa Latviju, bet par katru nodoto tonnu konkursa dalībnieki saņem pretī biroja papīru.
“Eco Baltia vide” ievieš bezmaksas klientu apkalpošanas tālruni “8717”

“Eco Baltia vide” ievieš bezmaksas klientu apkalpošanas tālruni “8717”

06-02-2017
Engures novada iedzīvotāju atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums “Eco Baltia vide”, rūpējoties par klientu ērtībām un turpinot darbu pie klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošanas, izveidojis jaunu bezmaksas klientu apkalpošanas tālruņa numuru “8717”. Komunikācijai ar uzņēmumu arī turpmāk varēs izmantot līdzšinējos klientu apkalpošanas tālruņa numurus.
Aicina iesaistīties Ķemeru Nacionālā parka 20 gadu jubilejai veltīta fotoalbuma veidošanā

Aicina iesaistīties Ķemeru Nacionālā parka 20 gadu jubilejai veltīta fotoalbuma veidošanā

24-11-2016
Lai iepazīstinātu iedzīvotājus ar Ķemeru Nacionālā parka (ĶNP) dabas vērtībām un divdesmit gados paveikto dabas aizsardzībā, ĶNP fonds veido parka 20. jubilejai veltītu fotoalbumu un tā sagatavošanā līdz decembra vidum aicina iesaistīties ikvienu interesentu, kura pūrā ir kāda īpaša parka teritorijā uzņemta fotogrāfija. Albums tiks izdots 2017.– ĶNP jubilejas – gadā un vienlaikus būs dāvana arī Latvijai simtgadē.
Engures novadā realizēts projekts Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāna ieviešana Engures novadā

Engures novadā realizēts projekts Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāna ieviešana Engures novadā

15-11-2016
Ragaciemā, Gausajā jūdzē pretim autostāvlaukumam “Aizrags” Talsu šosejas 14.2. km tika rekonstruētas divas gājēju laipas. Abas laipas stāvlaukumu savieno ar vienīgo Lapmežciema pagasta publisko peldvietu, kuru vasaras sezonā dienā apmeklē vairāki simti cilvēku, tā zemsedzei radot nopietnu antropogēno slodzi. Līdz šim pārvietošanās no stāvvietas uz pludmali notika pa divām koka laipām, kuras bija uzbūvētas 2005.gadā un, neskatoties uz pastāvīgu laipas koka seguma remontu un atjaunošanu, laipu pamatnes un balsti bija pilnībā nolietojušies.
VIDEO: Atbildot uz iedzīvotāju jautājumiem, izstrādāts video par pareizu stikla atkritumu šķirošanu

VIDEO: Atbildot uz iedzīvotāju jautājumiem, izstrādāts video par pareizu stikla atkritumu šķirošanu

07-11-2016
Atkritumu apsaimniekotāji bieži saskaras ar iedzīvotāju pārmetumiem par nepietiekamu stikla dalītas vākšanas infrastruktūras pieejamību. Taču būtisks arguments sekmīgai dalītās vākšanas konteineru uzstādīšanai stikla iepakojumam ir iedzīvotāju pareiza atkritumu šķirošanas kultūra, lai konteinerā stiklam nonāktu tikai pārstrādei piemērotas otrreizējās izejvielas. Lai precīzi izskaidrotu, ko drīkst un ko nedrīkst izmest konteinerā stiklam, “Zaļā josta” izstrādāja informatīvu video “Kā pareizi šķirot atkritumus? Stikls.”
DAP pasākumā “Atjāja Mārtiņš, atrībināja...” aicina iepazīt dabas cikliem veltītās senču tradīcijas

DAP pasākumā “Atjāja Mārtiņš, atrībināja...” aicina iepazīt dabas cikliem veltītās senču tradīcijas

02-11-2016
Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) aicina interesentus uz Mārtiņdienai veltītu pasākumu “Atjāja Mārtiņš, atrībināja...”, kurā savīsies kopā dažādas latviešu tautas tradīcijas un ticējumi, un kurā varēs uzzināt vairāk par to, kā daba gatavojas ziemas miera periodam. Pasākums notiks 5. novembrī no plkst. 11.00 līdz 15.00 DAP Dabas izglītības centrā “Meža māja”, Ķemeros. Dalība pasākumā – bez maksas.
Pziņojums par Dabas pārvaldes paredzētās darbības akceptu

Pziņojums par Dabas pārvaldes paredzētās darbības akceptu

01-11-2016
2016.gada 25.oktobrī Engures novada Domē pieņemts lēmums (prot. Nr.11. p.9) par Dabas aizsardzības pārvaldes (reģistrācijas Nr.90009099027, adrese: Baznīcas iela 7., Sigulda, LV-2150) paredzēto darbību hidroloģiskā režīma atjaunošana Zaļā purvā C.1. aktivitāšu teritorijā nekustamajā īpašumā „Ķemeru nacionālais parks” (ar kadastra Nr. 9082 010 0254) Smārdes pagastā Engures novadā, 3.scenārija akceptēšanu.
PAZIŅOJUMS: izsniegts atzinums IVN hidroloģiskā režīma atjaunošanai Ķemeru parka teritorijās

PAZIŅOJUMS: izsniegts atzinums IVN hidroloģiskā režīma atjaunošanai Ķemeru parka teritorijās

05-10-2016
Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka 2016. gada 29. septembrī Vides pārraudzības valsts birojs ir izsniedzis atzinumu par sagatavoto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu Dabas aizsardzības pārvaldes paredzētajai darbībai – hidroloģiskā režīma atjaunošanai Zaļajā purvā, Skudrupītes palienē un mežos rietumos no Ķemeru tīreļa, Engures novada Smārdes pagastā un Tukuma novada Slampes un Džūkstes pagastos.
FOTO: Nāk rudens apgleznot Milzkalni!

FOTO: Nāk rudens apgleznot Milzkalni!

30-09-2016
Rudens tuvošanās jūtama arī Milzkalnes pusē, īpaši spilgti Šlokenbekas pils pagalmā. Saulainajā pēdējā septembra dienā paviesojāmies ciematā, lai iemūžinātu kolorītākā gadalaika tuvošanos.
Kampaņa “Spoku tīkli” piestāj Engurē

Kampaņa “Spoku tīkli” piestāj Engurē

04-08-2016
Pasaules Dabas Fonds (PDF) sadarbībā ar Engures novada pašvaldības policiju no 9. līdz 11.augustam turpinās kampaņu "Spoku tīkli", kuras laikā Valguma ezers un Kaņieris tiks attīrīti no tur nozaudētiem vai speciāli atstātiem nelegālajiem zvejas rīkiem.
Lasi skaļi un dzīvo zaļi!

Lasi skaļi un dzīvo zaļi!

20-07-2016
Lai veicinātu izpratni par cilvēka un dabas mijiedarbību, sekmētu vides izglītības attīstību un pieejamību Vidzemes reģionā un Latvijā kopumā, 2016.gadā Dabas aizsardzības pārvalde un pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums ZAAO parakstīja sadarbības līgumu.

Paziņojums par projekta LIFE10NAT/LV/000160 “Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana” ietekmes uz vidi novērtējuma Hidroloģiskā režīma atjaunošanai

05-07-2016
Paziņojums par projekta LIFE10NAT/LV/000160 “Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana” ietekmes uz vidi novērtējuma Hidroloģiskā režīma atjaunošanai Zaļajā purvā, Skudrupītes palienē un mežos rietumos no Ķemeru tīreļa, aktuālās ziņojuma versijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā
Meklējam dižkokus!

Meklējam dižkokus!

29-04-2016
Latvijā aizsargājamo dižkoku saraksts arvien pildās lēni, dabas aizsardzības pārvaldes eksperti lēš, ka kopumā Latvijā varētu būt 20 tūkstoši dažādu sugu dižkoku, bet patlaban apzināti un aizsargājami ir vien piektā daļa. Tādēļ netrūkst situāciju, kad dižkoki tiek likvidēti neziņas dēļ vai apdraudēti, tos nepareizi apsaimniekojot. Dabas aizsardzības pārvaldes inspektori paši dodas dabā mērīt varenos kokus, taču atzīst, ka noderīga ir arī iedzīvotāju un entuziastu palīdzība, lai darbs noritētu raitāk.
Informācija makšķerniekiem Ķemeru Nacionālajā parkā!

Informācija makšķerniekiem Ķemeru Nacionālajā parkā!

12-04-2016
Īsteni makšķernieki zina, ka pavasarī, kad zivīm ir nārsta laiks, ir spēkā dažādi ierobežojumi, kurus ievērojot, krietni palielinās izredzes vēlāk tikt pie varena loma. Tomēr, atgādinājumam, vēlreiz īss pārskats par šobrīd spēkā esošajiem vispārējiem makšķerēšanas ierobežojumiem:
Nedēļas nogalē Dabas aizsardzības pārvalde aicina uz Putnu dienām visā Latvijā

Nedēļas nogalē Dabas aizsardzības pārvalde aicina uz Putnu dienām visā Latvijā

06-04-2016
Šajā nedēļas nogalē, 2016.gada 9.-10.aprīlī, visā Latvijā norisināsies Putnu dienas, ko organizēs Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Latvijas Ornitoloģijas biedrību un citām organizācijām. Interesentiem būs iespēja piedalīties gan putnu vērošanas ekskursijās un pārgājienos dažādās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, gan radošās un izzinošās nodarbībās un pasākumos citviet, izzinot putnu dzīvi, darinot putnu būrīšus u.tml.. Dalība visos pasākumos būs bez maksas.
Notiek Ragakāpas un Dumbrāju laipas uzlabošana

Notiek Ragakāpas un Dumbrāju laipas uzlabošana

17-11-2015
Pierīgas reģiona īpaši aizsargājamās dabas teritorijās turpinās dabas tūrisma infrastruktūras uzlabošana - ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu Dabas aizsardzības pārvalde šogad turpina dabas tūrisma infrastruktūras attīstību īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (ĪADT) teju visā Latvijā. Daļa jauno infrastruktūras objektu jau atklāti un nodoti apmeklētāju lietošanā, virknē ĪADT darbi turpināsies līdz decembra vidum.
Dabas aizsardzības pārvalde aicina uz Zaļo pēcpusdienu Lapmežciema muzejā

Dabas aizsardzības pārvalde aicina uz Zaļo pēcpusdienu Lapmežciema muzejā

02-11-2015
Lai veicinātu vietējās sabiedrības informētību par dabas daudzveidību reģionā, kā arī sekmētu iedzīvotāju iesaistīšanos dabas aizsardzības pasākumos un aktivitātēs, ceturtdien, 2015. gada 29. oktobrī 16:00 Lapmežciema muzejā Dabas aizsardzības pārvalde organizē Zaļo pēcpusdienu.
Aicinām uz Sēņu dienu Ķemeru Nacionālajā parkā

Aicinām uz Sēņu dienu Ķemeru Nacionālajā parkā

08-09-2015
Septembris Latvijā ir sēņu laiks, tādēļ Dabas aizsardzības pārvalde aicina iepazīt sēņu pasaules daudzveidību arī Ķemeru Nacionālajā parkā. Sēņu diena notiks 2015.gada 12.septembrī, pl.11:00 Smārdes pagasta „Ezermalās” pie Valguma ezera.
Kā ogot un sēņot dabai draudzīgi?

Kā ogot un sēņot dabai draudzīgi?

02-09-2015
Sācies aktīvais ogošanas un sēņošanas laiks, kad ļaudis steidz iegūt dabas veltes, lai mielotos ar tām un sagatavotu ziemai. Dabas aizsardzības pārvalde sagatavojusi informāciju, kā ogot un sēņot dabai saudzīgi un draudzīgi, kā arī droši.
Vainagos aicina nepīt retos un aizsargājamos augus

Vainagos aicina nepīt retos un aizsargājamos augus

18-06-2015
Tuvojoties Līgo un Jāņiem, Dabas aizsardzības pārvalde aicina netirgot un arī nepirkt Latvijas savvaļā augošos aizsargājamos augus. Arī šogad vides inspektori Latvijas lielākajās pilsētā dosies reidos, lai pārbaudītu Jāņu zāļu tirgotāju godaprātu, realizējot mūsu dabas bagātības.
Tuvojas ikgadējā Ceļotāju diena Ķemeru nacionālajā parkā

Tuvojas ikgadējā Ceļotāju diena Ķemeru nacionālajā parkā

28-04-2015
Lai popularizētu atpūtu dabā un atklātu vasaras tūrisma sezonu, 9. maijā Ķemeru nacionālajā parkā norisināsies ikgadējā Ceļotāju diena. To organizē Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālā administrācija sadarbībā ar Ķemeru nacionālā parka reģiona uzņēmējiem un vietējām pašvaldībām.
Paziņojums par ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu robežu izmaiņām

Paziņojums par ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu robežu izmaiņām

20-04-2015
Saskaņā ar likuma “Par īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām” 13.panta ceturto daļu Dabas aizsardzības pārvalde informē, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (turpmāk - VARAM) ir saņemti ierosinājumi 47 ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu robežu izmaiņām un divu jaunu ģeomorfoloģisko pieminekļu izveidei.
18. un 19.aprīlī Ķemeru nacionālajā parkā notiks pavasara Putnu dienu pasākumi

18. un 19.aprīlī Ķemeru nacionālajā parkā notiks pavasara Putnu dienu pasākumi

15-04-2015
18. un 19.aprīlī visā Latvijā norisināsies Putnu dienas, ko organizēs Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Latvijas Ornitoloģijas biedrību. Interesentiem būs iespēja piedalīties gan putnu vērošanas ekskursijās un pārgājienos, gan radošajās darbnīcās, darinot putnu būrīšus, gan izglītojošās nodarbībās. Pasākumu programma Ķemeru nacionālajā parkā
Dabas aizsardzības pārvalde aicina pieteikt pārbaudei bioloģiski vērtīgus zālājus

Dabas aizsardzības pārvalde aicina pieteikt pārbaudei bioloģiski vērtīgus zālājus

30-03-2015
No nākamā gada līdz 2019. gada rudenim visā Latvijā tiks veikta aizsargājamo dzīvotņu kartēšana – eksperti dosies dabā un inventarizēs mežus, purvus, atsegumus, ūdeņus un zālājus. Lai obligāti apmeklējamās platībās iekļautu zālājus, kuru atbilstība bioloģiski vērtīga zālāja (BVZ) statusam līdz šim nekad nav pārbaudīta, Dabas aizsardzības pārvalde aicina zemju īpašniekus līdz š.g. 15. maijam pieteikt šādas teritorijas pārbaudei.
4. un 5.oktobrī notiks rudens Putnu vērošanas dienas

4. un 5.oktobrī notiks rudens Putnu vērošanas dienas

24-09-2014
Tuvāko nedēļu laikā migrējošie putni dosies tālā ceļojumā, lai bargo ziemu pārlaistu siltākās zemēs, tādēļ 4. un 5.oktobrī Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Latvijas Ornitoloģijas biedrību rīko tradicionālās rudens Putnu vērošanas dienas. Visā Latvijā notiks dažādi pasākumi – putnu vērošanas ekskursijas kopā ar profesionāliem ornitologiem, putnu barotavu gatavošana un radošās darbnīcas bērniem. Pasākumu finansiāli atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds.
Aicina Smārdes iedzīvotājus uz tikšanos!

Aicina Smārdes iedzīvotājus uz tikšanos!

30-06-2014
Dabas aizsardzības pārvalde 2.jūlijā plkst.18.00 Smārdes bibliotēkā aicina iedzīvotājus uz tikšanos, lai pastāstītu par Ķemeru nacionālā parka iedzīvotāju anketēšanas rezultātiem un dabas vērtībām Smārdes apkārtnē.
Aicina uz pavasara putnu dienu pasākumiem

Aicina uz pavasara putnu dienu pasākumiem

09-04-2014
12. un 13.aprīlī Latvijas Ornitoloģijas biedrība un Dabas aizsardzības pārvalde aicina interesentus piedalīties ikgadējās "LOB pavasara putnu dienās". Putnu dienu pasākumos būs laba iespēja vērot migrējošās putnu sugas, kas šajā agrajā pavasarī jau ieradušās Latvijā. Ekskursiju vadītāji palīdzēs atpazīt dažādās putnu sugas un stāstīs par to dzīves paradumiem.
Ķemeru nacionālajā parkā notiks pūču klausīšanās ekskursijas

Ķemeru nacionālajā parkā notiks pūču klausīšanās ekskursijas

03-03-2014
Ziemas beigas un pavasara sākums ir aktīvākais pūču laiks, tāpēc Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālā administrācija organizē pūču ekskursijas Ķemeru nacionālajā parkā un aicina iepazīt tuvāk šo noslēpumaino un savdabīgo meža putnu pasauli.
Uzmērīts Kaņieris un izveidota ezera karte

Uzmērīts Kaņieris un izveidota ezera karte

10-10-2013
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC) veicis Latvijas makšķernieku aprindās labi zināmā Kaņiera ezera ezerdobes profila uzmērīšanu un Kaņiera ezerdobes kartes izveidi.