Engures novads

Valsts prezidents Andris Bērziņš pasniedz ģerboni Engures novadam27-06-2012

Jau ziņojām, ka Valsts heraldikas komisija apstiprināja Engures novada ģerboni. Trešdien novada domes priekšsēdētāja Gundara Važas vadībā notika mūsu sudraboti zili sarkanā „karoga” muzikāla prezentēšana Latvijas Valsts prezidentam Andrim Bērziņam, kurš to svinīgi izsniedza Važas kungam. Majestātiskā ceremonija risinājās Rīgas pilī.

 Jau ziņojām, ka Valsts heraldikas komisija apstiprināja Engures novada ģerboni. Trešdien novada domes priekšsēdētāja Gundara Važas vadībā notika mūsu sudraboti zili sarkanā „karoga” muzikāla prezentēšana Latvijas Valsts prezidentam Andrim Bērziņam, kurš to svinīgi izsniedza Važas kungam. Majestātiskā ceremonija risinājās Rīgas pilī.
 
Katrs novads jaunizveidoto ģerboni reprezentēja ar nelielu muzikālu priekšnesumu. Engures novadu godu aizstāvēja folkloras kopa „Milzkalnieki”.
 
Ģerboņu svētku tradīciju iedibināja aizvadītā gada rudenī Valsts prezidents Andris Bērziņš. Ceremonijas  laikā notiek novadu un pagastu ģerboņu svinīgā pasniegšana. Šoreiz bez Engures novada ģerboņi tika pasniegti arī Aizkraukles, Aizputes, Alsungas, Krāslavas, Mērsraga, Olaines, Priekuļu, Rojas un Vaiņodes novadiem, kā arī  Mētrienas pagastam  (Madonas novads).
 
Līdz ar to Engures novads oficiāli saņēmis galveno simbolu – ģerboni. Tā ir zīme, kas nes novada juridisko un teritoriālo statusu; tā funkcija ir saliedēt un dot kopību.  Ģerbonis ir augstākais simbols attiecīgajā teritorijā – tā ir garīga zīme, tas ir svēts.
 
Ģerbonis tiek veidots konceptuāli ņemot vērā Valsts heraldiskās zinātnes kvalitātes un mākslinieciskos aspektus. Ģerboni nedrīkst jaukt ar logo (tā ir preču zīme un uz to attiecas cits tiesiskais regulējums). Tradicionāli ģerbonis apaug ar vēsturisko vērtību un ilgstoši saglabājas nemainīgs.
 

Novada ģerbonis nekādi neietekmē pagastu – tostarp Engures, Lapmežciema un Smārdes – ģerboņu pastāvēšu.
 
Engures novada ģerboņa heraldikas komisijas apraksts 


Dalīts pēdā ar sudraba izrobota viļņu siju: sarkans un zils. Augšējā laukā sudraba dejojoša, dziedoša dzērve, apakšējā – sudraba reņģe.
 
Engures novada ģerboņa apraksts
Ģerbonī ir attēlota dzērve un reņģe, simbolizējot dabas bagātības, jo vairāk nekā pusi no visas novada teritorijas veido dažādas aizsargājamās zonas – dabas parki, kāpas, kultūrainavas, avoti, īpaši ezeri.  Novads ir izveidots no trim pagastiem (Engure, Lapmežciems un Smārde) un apkaimes ekonomiskā dzīve saistās ar lauksaimniecīb
u, zvejniecību un tūrismu, ar ko nodarbojas daudzi iedzīvotāji. Attēlotais putns sarkanā laukā simbolizē ražīgo sauszemi, zivs uz zilā fona – piederību noslēpumainajai Baltijas jūrai.
 
Jaunizveidotā novada ģerbonis nes sevī tikai reālas šodien pastāvošās vērtības. 
 
 
 
Kristaps Zaļkalns 
 
 
 

<< Atpakaļ